Medlemsansvarlig

Einar Hyllvang

Einar Hyllvang

Jeg heter Einar Hyllvang og er 67 år, nylig pensjonert lærer i tømrerfaget, offisielt fra 1.august. Jeg er pappa til to og bestefar til fire. Jeg er samboer med Kristin, som også er pensjonert lærer, og som har to barn og tre barnebarn.
Blir jeg valgt inn for neste periode, blir det min tredje.
Jeg vil gjerne fortsette å jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge, skole og eldreomsorg. Dette vil være de viktigste sakene for meg. Jeg er aktivt interessert i kultur, som sang, dans, musikk, teater, lokalhistorie mm og mener dette er viktig for opplevelsen av egen identitet i lokalsamfunnet.