Leder

Ole Martin Norderhaug

Ole Martin Norderhaug

Partileder i Trysil Arbeiderparti. Jeg var Norges første direktevalgte ordfører og satt som ordfører i Trysil fra 1999 – 2015.
Vært partileder i over 10 år. Jeg er utdannet lærer og har drevet egen grafisk bedrift fra 1977
til i dag, med et opphold mens jeg var ordfører. Opptatt av næringsutvikling.