Gruppeleder

Oddmund Myhr

Oddmund Myhr

Oddmund Myhr, 65 år, gift, 4 voksne barn, 5 barnebarn. Bor i Øverbygda noe jeg har gjort hele livet utenom studieperioden

Jeg har jobbet i helsesektoren siden jeg var 18 år .Utdannet sykepleier og jobbet som sykepleier ved Trysil sykehjem siden juni 1982.Blen pensjonist mai 2022, men jobber som vikar.Aldri angret på yrkesvalg.

Er interessert i friluftsliv sommer og vinter, ihuga bærplukker. Andre interesser er lokalhistorie, slektshistorie folkedandans/musikk.

Familie er viktig i livet mitt

Jeg er opptatt av frivillighet og at det er viktig å engasjere seg. Stiller opp på dugnader på mange områder

Har sittet i kommunestyre 2 perioder og klar for 3 periode. Har siden 2015 sittet i hovedutvalg for helse,omsorg og sosial.