Representant

Elisabeth Sakrisson

Elisabeth Sakrisson

Jeg heter Elisabeth Sakrisson, 50 år og kommer fra Ljørdalen. Jeg er samboer og har to barn/ ungdommer, utdannet spesialfaglærer og jobber i Demensomsorg i Trysil Kommune.
Jeg er glad i grenda mi og naturen rundt meg og trives med og støtte opp om det som skjer i nærområdet, og Trysil forøvrig.
Spiller i korps, og liker å pusle på hjemme. Opptatt av at unga og ungdomma skal ha gode lære og oppvekstvilkår, at det skal finnes nok arbeidsplasser slik at enda fler kan arbeide og bo i Trysil. Og selvfølgelig opptatt av at de eldre skal ha god kvalitet på tjenester og føle at det er trygt å bli eldre i Trysil.