1. Mai tale Turid Backe- Viken

Gjennom sosialdemokratisk tanke og styresett har vi skapt verdier som har lagt grunnlaget for den velferden mange av oss i dag tar for gitt. Vår måte å skape, dele og leve på gjør Norge til et godt land å bo i for de aller fleste. Den norske modellen har vært en suksess. Vi som bor her har trukket vinnerloddet.

Kjære venner – gratulerer så mye med dagen!

Og tusen takk for tilliten jeg har fått ved å bli spurt om å dele noen tanker på en slik høytidsdag.  1. mai er for meg en dag både for historisk markering, men også en dag for å skue inn i fremtiden. En dag for å feire kamper som har vært kjempet  - og vunnet,  -men også en dag for å samles for å kjempe nye kamper.

Første mai er arbeiderens frihetsdag – en dag hvor vi markerer kampen for demokrati, velferd og arbeidsrettigheter.  I dag markerer vi at det ikke alltid har vært like muligheter for folket i landet vårt. Og det er her Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har hatt en historisk oppgave. Å skape et samfunn der alle har muligheter. Der alle er med.

Gjennom sosialdemokratisk tanke og styresett har vi skapt verdier som har lagt grunnlaget for den velferden mange av oss i dag tar for gitt. Vår måte å skape, dele og leve på gjør Norge til et godt land å bo i for de aller fleste. Den norske modellen har vært en suksess. Vi som bor her har trukket vinnerloddet.

Det kan vi glede oss over, men risikoen er at vi lar selvtilfredsheten bre seg – at vi tar det for gitt at vi har det så bra - og at vi i stedet for å prise oss ydmykt lykkelig over å være blant de heldige -  i stedet blir navlebeskuende. Vi begynner å lete etter feil med systemet og klage over bagateller. 

Det er galt hvis vi tar det som en selvfølge at vi er de utvalgte heldige, eller de flinkeste og at det blir en -  ”vi og dem”-  holdning. Faren er at vi rett og slett slutter å bry oss!! Kampen mot likegyldighet og selvgodhet er kanskje en av de viktigste kampene på en dag som 1. mai!

______________________

 

I år er det 130 år siden Arbeiderpartiet ble stiftet. 130 år siden fagforeningsfolk i Arendal så at kampen for rettferdighet, like rettigheter og muligheter måtte kjempes på den politiske arenaen, ikke bare på arbeidsplassen.

Det første programmet til Arbeiderpartiet hadde bare fire punkter; alminnelig stemmerett, lovfest normalarbeidsdag, direkte skatt og streikeretten.

Vårt historiske prosjekt er grunnleggende sett et frihetsprosjekt. Mest mulig frihet for enkeltmennesket.

I 2017 får dette et litt annet uttrykk enn i 1887. Men vi tror fortsatt på fellesskapet, et samfunn med små forskjeller og like muligheter. I alle disse årene har 1. mai vært vårt viktigste uttrykk for dette. Det er en høytidsdag. Gratulerer med dagen, kamerater.

 

***

[INTERNASJONAL SOLIDARITET – PALESTINA]

Arbeiderbevegelsens frihetsbegrep strekker seg ut over landet grenser. Det omfatter ikke bare oss her hjemme, men er en internasjonal solidaritetsbevegelse. Solidaritet handler om å bry seg, se hverandre - om vi snakker om i liten målestokk i vår nærmeste krets  eller om vi snakker om våre medmennesker ute i hele verden.

Lars Bremnes har skrevet en utrolig fin sang som jeg synes illustrerer dette så godt – det å være fyrlykter for hverandre – lyse opp veien, gjøre det litt lettere å manøvrere og jeg tenker at denne teksten kan overføres til de små forhold i vårt eget hverdagsliv her hjemme, men er like aktuell i de store globale utfordringer vi står midt oppe i og som krever at vi engasjerer oss.

 

Jeg siterer:

Vårherre sa det da jorda vart te,

La det bli lys, og det ble det.

Så satte han sol og måne og stjærne,

Opp så vi kunne se det.

Men de som han glemte i skapningens gry,

Var alle de som e dømt til å fly,

På havet i vær og vind,

Mens skodde og mørke sett inn.

 

Har du fyr,

Har du løkter langs din vei.

Har du fyr,

Et signal om riktig lei.

En lampe som gløde i mørket,

Og lose dæ ut og frem.

Som tar dæ bort og hjemmefra,

Men også tar dæ hjem.

 

Fantastisk fin tekst som treffer så spikern på hodet om hva solidaritet handler om – å være fyrlykter for hverandre – lokalt og internasjonalt.

 

____________________________________

 

Arbeiderbevegelsens historie er også historien om en internasjonal solidaritet. Dem som sto midt oppe i en hard historisk kamp for rettighetene her hjemme var de første til å si at kampen ikke stanset ved landegrensene. De som hadde mer enn nok å stri med; - de løftet blikket. Martin Tranmæl sa det sånn: ”vi skal ha beina planta i norsk jord, men ansiktet vendt utad”.

 I år er det femti år siden Israels okkupasjon av Palestina startet. En fredelig løsning på konflikten stiller krav til begge parter. Israel må bære et tydeligere ansvar for befolkningen de holder under okkupasjon. Rakettangrep og terroranslag mot Israel må opphøre.

Den palestinske befolkningen lider under okkupasjonen. Fortsatt bygges bosettinger. Konfiskering av okkupert land. Blokaden av Gaza som påfører en hardt prøvet befolkning enda mer lidelse. En hel generasjon som har vokst opp i utrygghet. Vår melding er klar: Okkupasjonen må ta slutt!

Norsk Folkehjelp og de lokalt ansatte i Gaza jobber hver dag for at Gazas befolkning skal kunne skape et levebrød i ruinene. Årets innsamlingsaksjon går til bønder og fiskere som blir hindret i å brødfø sin egen befolkning. Den går til prosjekter som støtter kvinner og unge – de mest sårbare gruppene i en krig. Pengene går også til undervisning av sivilbefolkningen på Gaza slik at de bedre kan beskytte seg ved fly- og rakettangrep, og mat til noen av de mest utsatte.

Slik viser vi vår solidaritet med det palestinske folk. Arbeiderpartiet støtter opprettelsen av en palestinsk stat. Målet er to stater, som eksisterer fredelig side om side. Vi er klare til å sette i gang en prosess for anerkjennelse på et tidspunkt der det kan skape fremgang i fredsprosessen. En endelig avtale skal ikke lenger være premiss for å anerkjenne. Palestinerne må få sin frihet.

***

 [UROLIGE TIDER I VERDEN – OG I NORGE]

Venner,

Vi lever i en tid med større usikkerhet. Mange er urolige for utviklingen i vår del av verden. Krig og konflikt preger landene i Europas nabolag. Og folk flytter på seg. Bare i 2015 kom det 1.2 millioner mennesker til Europa.

Samtidig er det europeiske samarbeid under press. Storbritannia forlater EU. Sivilisasjonskonflikt med islam trekkes opp som hovedtema ved valgene i Nederland og Frankrike. Vi ser en sterk allianse av høyrepartier og høyrepopulister i land rundt oss. Grupperinger som spiller på frykt og splittelse i møte med økende migrasjon.

I mange nærstående land ser vi at fagbevegelsens rolle svekkes, og stadig flere arbeidsfolk står alene – med lua i hånda. Ulikhetene øker. Ungdom opplever å ha dårligere framtidsutsikter enn deres foreldre hadde. Tilliten til at politikken kan skape gode rammer for folks liv synker.

Dette er strømninger som også har nådd Norge. Vi er ikke skånet for disse bevegelsene.  

Også i Norge er mange arbeidsløse. Særlig rammer det unge. Unge som dropper ut av skolen, eller blir uføre. Unge som ønsker å jobbe, men ikke får en sjanse. Fordi det nesten ikke er skapt nye jobber under denne regjeringen. Og da øker også forskjellene. Mellom folk. Mellom folk i ulike deler av landet.

Det er alvorlig, sjølsagt for de det gjelder. Men det er også alvorlig for samfunnet. For arbeid er også avgjørende for vår felles velferd. Vi må skape for å kunne dele. Vi vet at antall mennesker over 70 år dobles de neste 30 årene. Det legger et stort press på velferdssamfunnet.

Klimaendringene påvirker også hverdagen til folk. Skaper utfordringer – men også muligheter for framtida.

Alt dette er oppgaver vi må løse. Det er de store utfordringene i vår tid. Mye står på spill ved valget 11. september.

NORGE TRENGER EN NY REGJERING]

Kjære venner,

Arbeiderpartiet går til valg på at alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for.

At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Men også at vi stiller krav til hverandre om at alle skal bidra, at alle må ta ansvar. Vi skal stille krav, sosialdemokratiet blir ofte beskylt for å sy puter under erma på folk. Men det skal vi ikke gjøre og det gjør vi heller ikke – vi skal stille krav, men så kommer den store forskjellen – vi skal også stille OPP!! Stille opp for hverdanre - fordi alle trengs. Vi får mer til sammen,  -enn hver for oss. Vi tror på å løse de store utfordringene best i fellesskap.

Våre hovedsaker er arbeid til alle og kampen for et trygt arbeidsliv. En god skole for våre barn. En trygg og aktiv alderdom. Og et klimavennlig samfunn.

Arbeid til alle er vår viktigste sak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb gir selvstendighet for den enkelte, bedre inkludering, økt likestilling og inntekter til fellesskapet.

Sjeldent har dette vært viktigere enn det er i dag. Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er sysselsettinga den laveste på 20 år. Antallet personer uten arbeid er rekordhøyt. Og det skapes nesten ikke jobber.

115 000 folk er ledige nå. Erna Solberg sier at målt i prosent er ledigheten fortsatt lav. Men det handler ikke om prosenter, det handler om folk. Det hjelper lite for en arbeidsledig å vite at du er del av en lav prosent…. Hun kaller den alvorlige situasjonen landet er i for «omstilling». Det er ikke omstilling å gå fra jobb til ledighet. Det er å gå til arbeidsledighet!

Høyre og Frp - regjeringen sitter mer eller mindre i ro og ser på. De sier at de siste par månedene har ledighetstallene begynt å gå litt ned. Men grunnen til det er ikke at flere har kommet i jobb. For selv om ledigheten går ned, går ikke sysselsettingen opp. De ledige går ikke fra å være ledige til å være i jobb. De går over på dagpenger eller sosialhjelp. Arbeidsavklaring eller er uføre. Er under utdanning når de egentlig vil jobbe. Eller er bare hjemme. Legger vi til alle de som ønsker seg jobb øker tallet fra 115 000, til 300 000. Det er flere folk enn det er innbyggere i Bergen. Norges nest største by, og Erna Solbergs hjemkommune. Også langt flere enn hele befolkningen i Hedmark. Problemet er bare at Erna og Høyre /Frp regjeringen ikke prioriterer en politikk som bidrar til å skape flere jobber.

Kjære dere. Vi kan ikke sitte stille og se på dette. Høyre og Frp har ikke svarene på den største utfordringen vi står overfor. Norge trenger trygge jobber, og et nytt flertall etter valget 11. september.

 

***

 

[TRYGGHET FOR ARBEID OG TRYGGHET I ARBEID]

Tenk om Einar Gerhardsen hadde sagt at den økonomiske situasjonen etter andre verdenskrig var så vanskelig at vi ikke kunne skape arbeid til alle.

Eller at Trygve Bratteli, som satt som statsminister da vi fikk ett stort oljesjokk på begynnelsen av syttitallet, sa at dette kan vi ikke gjøre noe med. Hans budskap og prosjekt var «arbeid til alle».

I møte med jappetid og bankkrise var Gros budskap det samme: «Arbeid til alle». Hun gikk i spissen for solidaritetsalternativet som bidro til at folk hadde en jobb å gå til.

Og hva sa Jens Stoltenberg da den største finanskrisen på over 80 år traff Europa? Han sa – vi skal være landet i Europa med lavest arbeidsløshet. Og han leverte landet i Europa med lavest arbeidsløshet.

Norge trenger en regjering som gjør det som sin første og største oppgave å sørge for at det er arbeid til alle. Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet og skal være et av de beste land i verden å drive næringsvirksomhet i. Vi vil legge til rette for at det blir skapt flere arbeidsplasser. Og har en klar og tydelig plan for å få det til.

1.

For det første: vi skal bygge den norske samarbeidsmodellen videre og føre en ansvarlig økonomisk politikk. For folk må ikke bare ha en jobb å gå til. De må ha en trygg jobb å gå til. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet. Vi vet nemlig en grunnleggende ting. At trygge arbeidstakere også gir flere arbeidstakere. De våger mer. Bidrar til omstilling og utvikling. Bidrar til å skape flere jobber. Men det krever en aktiv politikk. Flere må organisere seg slik at vi styrker samarbeidsmodellen. Derfor vil Arbeiderpartiet doble fradraget for fagforeningskontingenten. Slik at flere organiserer seg og skaper trygge jobber – sammen.

Vi har tidligere levert tre tiltakspakker mot sosial dumping. Oppdatert og endret regler og lover. Men ser samtidig dessverre at noen aktører raskt tilpasser seg. Omgår regelverket og bryter loven.

På landsmøtet vedtok vi å legge fram en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Og allerede uka etter, onsdag i forrige uke, fremmet vi handlingsplanen i stortinget der vi blant annet har foreslått å styrke det organiserte arbeidslivet, fornye og forsterke arbeidsmiljøloven, sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer og styrke trepartssamarbeidet. Dette er bare noen av tiltakene. Her kommer folk til å merke forskjell når vi har vunnet valget. Vi er allerede i gang. Med Arbeiderpartiet i regjeringen skal folk bli tryggere i jobben sin.

2.

Det andre vi skal gjøre for å skape flere jobber er å bygge kompetanse, sørge for livslang læring, og gjøre Norge til en ledende kunnskapsnasjon. Arbeidstakerens mulighet til å ta de jobbene som skapes er nøkkelen til et samfunn med arbeid til alle. Vi vil gjennomføre en reform for tidlig innsats i barnehage og skole slik at flere fullfører videregående. Vi vil ha flere fagarbeidere som kan bygge landet videre.

3.

Punkt nummer tre - og det er kanskje det aller viktigste, for det gjelder framtida vår - en systematisk satsning for å få unge i arbeid. Vi har nå over 70 000 mennesker under 30 år som verken er i arbeid eller utdanning. De møter voksenlivet uten en jobb å gå til. Noen får aldri sjansen i arbeidslivet. Antall unge uføre har økt med 40 prosent siden Erna Solberg og Siv Jensen overtok. Dette er det mulig å gjøre noe med. Dette må vi gjøre noe med. Vi vil innføre en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet. Gi flere den sjansen de trenger for å komme ut i arbeid. Delta i arbeidslivets fellesskap. Få en egen inntekt å leve av. Få muligheter til å delta mer aktivt i samfunnet, og ikke minst bidra til en følelse av mestring i eget liv og økt selvfølelse.

4.

For det fjerde: Vi skal føre en aktiv næringspolitikk hvor vi satser på strategiske næringer der vi har naturlige eller kompetansemessige fortrinn. Det er slik Norge har blitt ett rikt land.  Her har partiet kraftfulle planer for Innlandet, hvilket kom tydelig til uttrykk både på landsmøtet og i partiprogrammet. Vi vil ta Innlandsstrategien frem igjen og forsterke en ambisiøs politikk for Innlandet.

Arbeiderpartiet vil aktivt støtte opp under forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og verdikjeder basert på bio-råstoff, og stimulere til en bærekraftig industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. I tillegg til jordbruk og skogbruk er reiseliv og kulturbasert virksomhet viktige næringer for regionen vår. Videreutvikling av disse næringene er viktig for videre vekst og arbeidsplasser i Innlandet.

 

For oss i Trysil er kanskje utfordring nr 1 å utvikle helårs arbeidsplasser innenfor reiselivet – og vi kan glede oss over at vi har tatt et skritt på veien med 70 personer engasjert i barmarks sesongen etter 2 års satsing på sykkel.

5.

Det neste er å utvikle Norge som en industrinasjon. Arbeiderpartiet er ett industriparti og Norge er ett industrisamfunn. Det ligger et stort uforløst potensiale for å skape mer industri i Norge. Det handler om gode rammebetingelser og å bruke ressursene vi har til å skape ny vekst.

 6.

Det vil også bli  etablert ett verdiskapningsprogram for havet. Havet har gitt oss inntekter i alle generasjoner. Nå skal en ny generasjon utnytte dette på en ny og moderne måte.

7.

Så skal vi legge til rette for grundere, for innovasjon og for teknologi og vi skal bygge en god infrastruktur for arbeidsplasser i hele landet.

Dette er fundamentet for en ny vekst for Norge for arbeid til alle, for nye trygge arbeidsplasser over hele landet.

***

[VALGET 11. SETPTEMBER]

Det hviler et stort ansvar på alle oss som er her i dag. Vi skal vinne dette valget- sammen. Vi MÅ  vinne dette valget. Det blir en tøff kamp, men vi er godt rustet til å klare det.

Historien om arbeiderbevegelsen er på mange måter historien om Norge. Historien om hvordan vi gikk fra å være et fattig land med store klasseforskjeller, til et moderne, velstående land med jevn fordeling og frihet for det enkelte mennesket. Det er et frigjøringsprosjekt som vi skal være svært stolte av.

Det har handla om hvordan fagbevegelse, næringsliv, organisasjoner og folk over hele landet skapte den norske samfunnsmodellen.

Det har handla om et parti som skulle vokse til å bli den ledende politiske kraften i utformingen av det moderne Norge.

Den røde tråden i vår historie, om å gi mer frihet til flere, har blitt den røde tråden i fortellingen om Norge.

Og som fortsatt er det i vår tid. For det er ikke sjølsagt.

Valget 11. september handler om hva slags Norge vi vil ha. Det er et veivalg. Og et verdivalg. Det er kamp mot Høyre og Frp i en regjering som øker forskjellene mellom folk. Bruker pengene på skattekutt til de rike framfor en god skole og trygg eldreomsorg for alle. Som sentraliserer og selger ut Norge. Svekker samholdet og fellesskapet som vi alle er en del av. Gjør Norge til et kaldere samfunn.

Vi må stå sammen som bevegelse. For et samfunn med små forskjeller og med like muligheter. Rettferdig fordeling og arbeid til alle. Trygge jobber, og et nytt flertall for Norge.

Det er litt over 4 mnd igjen til valget – la oss starte en vind som blåser gjennom landet – en sosialdemokratisk vind ledet av Arbeiderpartiet og fagbevelgelsen. La vinden bli så kraftfull at den går over i storm gjennom regjeringskvartalet og tar med seg selv den minste blå hybelkaninen i regjeringskontorene slik at det er klart for nye koster etter valget. Hver for oss kan vi gjøre litt og til sammen blir det mye – veldig mye og veldig kraftfullt!

Takk for oppmerksomheten.

Tale Turid Backe- Viken 1.mai