Aktuelt

Nyheter

 • Innbygda - et levende sentrum for alle!

  Leserinnlegg fra Einar om sentrumsplan og prosess

 • Idrett og kultur i Trysil er for alle!

  Leserinnlegg fra Else Jorunn og Siri

 • Blir Turid førstemann i Trysil?

  Leserinnlegg av listekandidat Siv Broman Lyseggen

 • Borte bra - bolig best!

  Leserinnlegg fra Eline og Asgeir om sosial boligbygging

 • Sentrum og grender må spille hverandre gode!

  Leserinnlegg fra Gry og Kjell

 • Gjeninnfør trepartssamarbeidet!

  Leserinnlegg fra Bjarne

 • Frivillig arbeid i Trysil

  Leserinnlegg av listekandidat Ingunn

 • Hvem skal pleie våre eldre?

  Leserinnlegg fra Bjarne

 • Siv har skrevet om det gode liv for alle!

 • Leserinnlegg om eldre i Trysil

 • Leserinnlegg om Onga i Trysil

 • Stopp i hyttebygging – hva da Trysil?

  Innlegget er svar til debattinnlegg fra Trysil SV

 • Takk til Trysil kommunes ansatte

  Les ordførerkandidat Turid Backe-Viken sitt innlegg i kommunestyret om Trysil kommunes årsberetning for 2022

 • Trysil anno 2030

  Leserinnlegg av ordførerkandidat Turid Backe-Viken

 • Hvem vil DU skal være ordfører eller sitte i kommunestyret?🌹

  Hvem vil DU skal være ordfører eller sitte i kommunestyret?🌹 Trysil Arbeiderparti er i gang med prosessen for å finne vår ordførerkandidat og våre listekandidater. Nominasjonskomiteen ønsker å gå ut bredt og få innspill fra Trysils innbyggere. Vi er opptatt av å ha ei liste bestående av tryslinger fra hele kommunen, spenn i alder, arbeid og erfaring - derfor ber vi om innspill fra deg. Har du eller vet du om noen med et engasjement for å gjøre Trysil-samfunnet bedre? Legg inn dine forslag her: https://docs.google.com/forms/d/1dg2id1XV2ISiT1dyIGtfKsviI_-h60bZQz3VdJp4Jhk/edit

 • Valgprogram 2019-2023

  Trysil Arbeiderparti har i dag lansert sitt valgprogram for neste periode!

 • Årskvinnekonferansen vedtok disse uttalelser på sin konferanse 19. Januar

 • Forslag ifra Trysil Arbeiderparti om en felles ulveuttalelse ifra Trysil Kommunestyre til Regjeringen ved Erna Solberg

  Elvestuens stunt der han sosialiserer ulvevalper og sekretariatets innstilling om nei til uttak i rovviltsona er en grov provokasjon

 • Leserinnlegg skrevet av Astrid Oppegård

  Dersom den foreslåtte etablering av nytt administrativt samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal blir vedtatt er vi langt nærmere en ny kommunesammenslåing enn vi tror.

 • Våre 3 representanter er veldig fornøyde etter dagens møte i Oppvekst og kultur.

  Våre barn må ha samme forutsetninger som andre barn for å lykkes på skolen. Vi har derfor i dag tatt første skrittet og enstemmig vedtatt i utvalget at vi går for 4 dagers skole på første trinnet og 5 dagers skole på fjerde trinnet. Leksefri femdagersskole for hele småskoletrinnet vil jobbes videre med og legges frem i oktober 2018.

 • Vi feiret 90 års dagen til vår alles kjære Arvid Nyberg på lørdag.

  Samarbeid og fellesskap har vært ledetråden i den lange og ærerike politiske karrieren til Arvid Nyberg.

 • Sammendrag av vårt fine og vellykkede felles arrangement i Tørberget 1.Mai

  Over 200 personer hadde møtt opp og Jonas Gahr Støre holdt ei fantastisk tale. - Han fortalte at han var med på å framforhandle rovviltforliket og lovet at han skulle gjøre sitt for at den skulle følges opp. Han hadde stor forståelse for at folk i Trysil følte seg overkjørt i ulvesaken.

 • 1.Mai tale av Even Eriksen, holdt i Alvdal og Tolga

  Borgerlige partier i Norge har til alle tider tatt til orde for lineære skattesatser, dvs. en flat sats for alle uavhengig av hvor mye man tjener. Utviklingen under denne regjeringa har derimot ikke gått i retningen av en lineær skattefordeling, men faktisk en degressiv skattelegging. Det motsatte av progressiv – de som tjener minst, skal betale mest. Dette har dem fått til ved å øke trygdeavgiften, som jo er det første en arbeider må betale skatt til. Og dem har økt hverdagslige avgifter på ting som bensin, sukker og kino. Avgifter rammer folk helt likt, uavhengig av inntekt. Og momsen på mjølka rammer en enslig tobarnsmor mye hardere enn den rike eiendomsmogulen.

 • Appell 1.Mai i Tørberget Av Ranveig Skålerud

  Lidis Hurum har skrevet en bok om sitt arbeid i leger uten grenser, boken heter Det finnes ingen de andre, det er bare oss -og dette er en setning vi alle burde huske på i møte med våre nye landsmenn. Det finnes ingen oss og dem, vi er vi, 7 milliarder jordboere. Og alle har vi mer likheter en ulikheter.

 • Leserinnlegg Av Randi Sætre

  Det er bent ut sagt stusslig at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ITTE prioriterer en så viktig infrastruktur, kanskje den viktigste i den tida vi er i. De vet veldig godt at markedet itte kjem til å løse dette i alle grender rundt omkring i landet. De statlige virkemidlene til hele Hedmark fylke er redusert fra vel 22 mill i fjor til kun 10 mill inneværende år. 10 mill til hele fylket, hva hjelper det? Trysil kommune er anslått å måtte bidra med bortimot 30 mill ALENE for å fremføre bredbånd til hele Trysil.

 • Utvalgsmøte i Helse 19.april

  Trysil Arbeiderparti jobber knallhardt, les under hva denne gjengen har fått til i dag.

 • Innlegg i Kommunestyremøte av Malin Skålholt Åkesson

  Vi er avhengig av å kunne bosette våre unge familier som ønsker å etablere seg i Trysil - derfor ønsker Trysil Arbeiderparti å sette sosial boligpolitikk på agendaen. Vi må være med å legge til rette for bosetting, og da har økonomi stor betydning. Vi i AP ønsker at alle skal ha mulighet til å eie egen bolig, og varsler dermed allerede nå at AP kommer tilbake med nye forslag i forhold til sosial bolig politikk

 • Innlegg på årsmøte i Hedmark Arbeiderparti av Randi sætre

  Vi kan altså ikke ha en folketrygd og blåreseptordning som bare dekker medisinbehovene til de diagnoser som det er mange nok av!!! Ikke nok med at noen må tåle de verst tenkelige smerter opp til flere ganger i døgnet, men du må betale smertelindringen og medisinen din sjøl, av din egen lomme. Det gjør oss i Trysil Ap opprørt og skikkelig flaue at ikke disse mest uheldige får dekket sine medisiner via folketrygden.

 • Innlegg på årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti av Ranveig Skålerud

  VI må øke tillitten til barnevernet og derfor må vi fortelle befolkningen at det å flytte barna er absolutt siste utvei og at alle andre tiltak blir prøvd først.

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti av Turid Backe-Viken

  Gratis barnehage for alle var et forslag Trysil Arbeiderparti sendte inn til årsmøtet på forhånd. Turid holdt vårt innlegg om dette forslaget og innlegget følger under:

 • innlegg på årsmøte hedmark Arbeiderparti av Oddmund Myhr

  Hvorfor skal refusjon til kommunene vedrørende ressurskrevende mottagere opphøre ved fylte 67 år? Det begriper ikke Trysil AP og Oddmund holdt vårt innlegg vedrørende saken og forslaget vårt til årsmøtet.

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Siv Broman

  Gi barna et måltid på skolen» - et forslag Trysil AP sendte inn på forhånd

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Even Eriksen

  Det er Arbeiderpartiet som har stått i bresjen for å ta Norge videre: Vi har tatt Norge videre gjennom rettigheter for arbeideren, likestilling mellom kvinner og menn, like muligheter for fattig og rik.

 • Innlegg årmøte Hedmark arbeiderparti Gry Eriksen

  Alle, uavhengig av hvor du bor bør kunne føle seg trygg på gårdsplassen sin, det er det mange folk Trysil og andre plasser med ulv i nærmiljøet som itte gjør i dag.

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Auf

  Det var 3 tryslinger i AUF sin delegasjon til årsmøtet og de var alle 3 på talerstolen – heia ungdommen, dette lover godt for Trysil Arbeiderparti`s fremtid!D

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti av Astrid Oppegård

  Det er viktig at vi ser fimen om 22.juli på utøya- selv om det er ubehagelig og krevende.

 • 1.mai tale Gry eriksen

  Sammen skar vi kjempe om et varmt og inkluderende samfunn, med fordeling av goder, et samfunn med like muligheter og vekst, for alle!

 • 1. Mai tale Turid Backe- Viken

  Gjennom sosialdemokratisk tanke og styresett har vi skapt verdier som har lagt grunnlaget for den velferden mange av oss i dag tar for gitt. Vår måte å skape, dele og leve på gjør Norge til et godt land å bo i for de aller fleste. Den norske modellen har vært en suksess. Vi som bor her har trukket vinnerloddet.

 • Vellykket 1.Mai feiring i hele Trysil

  Vi er så glade og stolte over å ha så mange trofaste velgere, som står last og brast med oss, i medgang og motgang.

 • Even Eriksen sitt dikt på premieren for live sending.

  Even og AP har jobbet lenge for å få live sending, og den 25/4-17 var det endelig premiere. Even fremførte diktet med snert og humor, og fikk frem latter og jubel. Forløsende etter 9 timer i kommunestyresalen.

 • Innlegg kommunestyre. Barnehagen i Søre. Even Eriksen

  Vår viktigste oppgave som lokalpolitiker er å legge til rette for innbyggerne våre. Gi dem det beste velferdstilbudet, om du så bor i Ljørdalen eller bygda, har krav på sjukehjemsplass eller skal gå i barnehage.

 • innlegg kommunestyret. 25.4.2017. Turid Backe Viken.

  Det er et paradoks at posisjonen er villig til å bruke 3, 5 millioner kroner for å retaksere – ikke for å få inn mere penger i eiendomsskatt, men for at det skal bli mer rettferdig…. Men å bruke 50 000 kroner for å gjøre skolehverdagen mer rettferdig for barna våre, det har man foreløpig ikke funnet rom til.

 • Randi Sætre. Innlegg kommunestyret. Saksnr 17/23. Etablering av trefond.

  For oss i Arbeiderpartiet er ethvert prosjekt og tiltak som bidrar til sysselsetting interessant, uavhengig av bransje.

 • Landsmøtedelegat Turid-Backe Viken sin tale

  Jeg appelerer til solidariteten i partiet vårt, – vi skal dele på godene, men også på byrdene. Her må vi finne en løsning slik at alle føler seg respektert og ivaretatt og at hele landet kan tas i bruk.

 • Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Ranveig Pedersen Skålerud

  Dette er noe jeg selv har merket på kroppen, jeg er fosterbarn og har vært det de siste 17 åra. Jeg har erfart hvordan en fremtid som så dyster ut, ved hjelp av en beskymringsmelding ble snudd i en uventet positiv retning

 • Årsmøte Hedmark Ap. Innlegg av Einar Hyllvang

  Trysil videregående skole har et nært, interessant og godt samarbeid med kommunen og videre opp mot næringslivet. Der er det lærlingegaranti!! Enestående i landet- stavtaket foran!

 • Oppsummert, vant vi debatten og festen.

  Trysil delegasjonen på årsmøte i Hedmark med hele 11 av våre på talestolen, og vi ble lytta til. Sjøl om vi ønsket ett annet resultat i ulvesaken, har vi vedtatt mye god politikk.

 • Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Stein Bogsveen

  Den store forekomsten av ulv, særlig nærgående ulv, kan føre til trussel mot menneskers trygghet og hindrer den frie bruken til friluftslivet og naturen. Barn kan, tør ikke leke fritt som tidligere, de må følges av voksne til skolebussen.

 • Årsmøte Hedmark Ap.Innlegg av Ole Martin Norderhaug

  Framtid for lokalsamfunnet og styring av egne ressurser, et sterkt forsvar. Verdighet i møte med alderdommens utfordringer, bli lyttet til og vite at mine erfaringer blir tatt hensyn til.

 • Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Gry Eriksen

  Ungene i Slettås starter dagen med frykt på skolevegen, fordi du vil beholde ulvesona og ikke tar din del av belastninga-det er ugreit!

 • Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Even Eriksen

  Trond Giske illustrerer det så fint: Valget var som to båter som startet fra samme havn. Norge 2013 - verdens beste land med lav arbeidsledighet og små forskjeller. Den ene båten hadde den samme støe kursen mot et slikt samfunn. Den andre båten skulle en helt annen vei.

 • Årsmøte Hedmark Ap. Innlegg av Siv Broman Lyseggen

  Vi har for tida et tverrpolitisk sirkus tå dimensjoner da det gjeld rovdyr politikk.

 • Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Turid Backe Viken

  Ulv og rovdyrforvaltning er det altoverskyggende problemet. Før dette er løst, kommer du ikke til orde om andre saker. Først når dette er ryddet av veien kan vi vise alt det andre Arbeiderpartiet står for og våre løsninger som er mye bedre på svært mange områder.

 • Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Randi Sætre

  Stortingsforliket fra i fjor og roviltnemndas anbefalinger om uttak av ulveflokker i sona, skulle vært gjennomført i vinter. Vi som bor i sona oppfatter ikke stortingsforliket i fjor som noe høydepunkt og halleluja, men som høyst nødvendig for å regulere en art som allerede har fratatt alt for mange både næringsgrunnlag og livskvalitet.

 • Vil-vil ikke?

  Vil – vil ikke? Den 20. september 2016 behandlet Trysil kommunestyre høringsuttalelse vedrørende nye oppgaver til kommunene. Undertegnede framsatte på vegne av Trysil arbeiderparti følgende forslag: Trysil kommune vil videre påpeke ønske om lokal rovviltforvaltning. I denne høringsuttalelsen hadde vi en unik mulighet til å si fra om hva Trysil kommune vil når det gjelder rovviltet, og forvaltningen av dette. Men forslaget ble nedstemt! Det er mer enn merkelig at Senterpartiet ikke valgte å støtte dette forslaget. Kom forslaget fra feil forslagsstiller? Trysil Arbeiderparti ønsker lokal rovviltforvaltning. Astrid Oppegård

 • Årsmøte Trysil Arbeiderparti 2017

  Årsberetningen ifra styret og kommunestyregruppa vitner om hardtarbeidende tillitsvalgte med godt samarbeid. Kommunestyregruppa er alltid forberedt i alle utvalg og alle er aktive på talerstolen. Det blir mer synlig for alle når det blir live overføring ifra kommunestyret, samt at vi må jobbe hardere for å få ut til folket hva Trysil AP gjør og jobber med, for det er ingen tvil om at vi har et knallsterkt lag som produserer på høyt nivå

 • Vår ulveuttalelse

  Et enstemmig Trysil kommunestyre står opp mot klima-og miljøminister Vidar Helgesen (H) og krever han må gå av.

 • Budsjett forslag

  Verbalt og talloppsett.

 • innlegg Even Eriksen 20/12-16

  Idrettsfond, tilskudd til løypekjøring,forslag til donasjon flyktninger Syria

 • Innlegg Gry Eriksen 20/12-16

  Bosetting av flyktninger 2017 og 2018, samt korrigering av enslige mindreårige i 2016. Sak.16/92

 • Innlegg 20/12-16 Turid Backe- Viken

  Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028

 • Innlegg budsjettdebatten 20/12-16 Turid Backe-Viken

  Barnehagegaranti

 • 3 Innlegg Stein Bogsveen 20/12-16

  Trefond. Flomsikring. Investeringer 2017 – 2020 –

 • Vi sa ja til snøskuterled i Ljørdalsføret.

  En av begrunnelsene til at den ble lagt til Ljørdalen er at der har de mulighet til å kunne koble seg på svensk side, og at potensialet for næringsutvikling synes større der enn andre steder i Trysil.

 • Nedstemt om lokal forvaltning

  Vi mener at Roviltsoner er usolidarisk, og den rammer oss i Trysil hardt.

 • Trysil og Engerdal Arbeiderparti sammen med LO i Engerdal og Trysil takker alle innledere som stilte opp og ikke minst alle engasjerte som møtte opp på kveldens møte – tusen takk og fortsett å engasjere deg for skolen vår!!

  Et fullsatt auditorium på Trysil videregående i kveld fikk ny kunnskap, så nye muligheter og åpenbare løsninger, og fikk ikke minst oppleve et glødende engasjement rundt skola vår.

 • PRESSEMELDING

  Trysil AP fremmer et nytt forslag i behandlingen av «eierskap Strandvoldbrua» i kommunestyremøte tirsdag 20. september.

 • Trysil Arbeiderparti garanterer forslag på økning av idrettsfond i budsjett 2017

  Selv med et overskudd på 11 millioner kroner så fant ikke Sp, H, FrP plass til å gi 200 000 til idretten som de selv fjernet i budsjettet.

 • Innlegg i lommunestyret om Regnskap og årsberetning av Randi Sætre

  Å bevilge midler til idretten er av de beste folkehelsetiltakene vi kan bidra med. Det dreier seg om et relativt beskjedent beløp, men som har stor betydning for tilretteleggelse av fysisk sunn aktivitet for alle generasjoner, men særlig for våre yngste. Så kjære dere alle som nå utgjør det politiske flertallet, ikke skuff idretten med alle dens ildsjeler en runde til. Det legges ned så stor og viktig frivillig innsats, de fortjener at vi opprettholder det tilskuddet vi opprinnelig hadde.

 • Innlegg i kommunestyret om kommunereform av Randi Sætre

  Arbeiderpartiet vil arbeide for at kommunen skal bestå som egen kommune.

 • Innlegg i kommunestyret av Even Eriksen om videooverføring av politiske møter.

  Videooverføring av politiske møter kan føre til mer politisk engasjement i befolkningen og dermed også større valgdeltakelse. Ved kommunestyrevalget i fjor så var valgdeltakelsen på knappe 64,5 prosent. Over én tredel av Trysils befolkning valgte å ikke stemme på noen av oss i det hele tatt - tenk på det.

 • Leksehjelp for ungdomstrinnet

  På dette alderstrinnet har ikke alle foreldre lenger forutsetninger for å hjelpe sine barn med lekser og da trengs leksehjelp fra andre kvalifiserte personer.

 • 1.mai. Appellant Malin Åkesson

  Alle mennesker har rett på et verdig liv, det gjelder også de som bor innenfor ulvesona, og har sine arbeidsplasser der. Det kan ikke være slik at vi prioriterer ulven fremfor menneskene? Vi i Trysil AP vil fortsette å jobbe for en bedre levevilkår for oss innenfor ulvesona..

 • 1.mai. Appellant i Flisa. Even Eriksen

  For å sette ting litt på spissen: Da vi våknet opp i dag så spiste vi frokost og gjorde helt rutinemessige ting. 50 mennesker våknet opp i dag til beskjeden om at han eller hun ikke har en jobb å gå til lenger. Det er nettopp det denne krisa handler om. Mennesker. Folk. Vanlige folk som deg og meg. Bak alle disse tallene 135 000 så skjuler det seg kvinner og menn, ingeniører og snekkere, barnefamilier og unge.

 • 1.mai. Appellant i Tørberget og Trysil. Ranveig Skålerud

  i år er det viktigere en noen gang og huske at 1. Mai ikke bare er en nasjonal fest dag, men også en internasjonal kamp dag. I år må vi kjempe for de som ikke har det like bra som oss, vi må kjempe for en bedre fremtid for alle flyktningene og vi må kjempe for at Europa og ikke minst Norge skal møte flyktningene med frihet, likhet og solidaritet.

 • 1. mai. Hovedtale Tørberget Stein Bogsveen

  For arbeiderbevegelsen vil arbeid til alle alltid være jobb nummer èn. Høy sysselsetting og et organisert arbeidsliv er forutsetninger for et samfunn med små inntektsforskjeller, og legger grunnlaget for finansieringen av vår felles velferd og for enkeltindividers frihet.

 • Innlegg av saksordfører Einar Hyllvang. Ruspolitisk Handlingsplan

  Helsefremmende og forebyggende innsats i forhold til ungdom og alkohol foreslås prioritert.

 • Hva er viktig for deg?

  Arbeiderpartiet er nå i gang med jobbingen som skal ende med et nytt partiprogram for stortingsvalgperioden 2017 - 2021. Nå kan DU komme med DITT forslag! Både partimedlemmer i Arbeiderpartiet og andre er velkommen til å delta i denne tidlige fasen av arbeidet med nytt partiprogram.

 • Dispensasjon for å drive asylmottak

  Trysil Arbeiderparti foreslår å gi dispensasjon også til Ljøratunet og regner med at alle partiene slutter seg til dette sett opp mot Næringsplanen.

 • Nasjonal Transportplan - forslag fra AP v/ Randi Sætre

  I dagens Formannskapsmøte hadde vi oppe høring av Nasjonal transportplan. Veldig viktig sak for Trysil, og vi hadde forberedt oss godt og fremmet følgende forslag fra AP som ble enstemmig vedtatt med noen suppleringer fra Høyre og SP knyttet til å beskrive skognæring i tillegg til reiseliv i innledningen - noe vi naturligvis også stemte for. Bra innspill fra Trysil til Hedmark Fylkeskommune og bra jobba!

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Astrid Oppegård

  Forvaltning med kunstige kjerneområder, må det bli slutt på.

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Einar Hyllvang

  Jeg mener at politikerne har vært for godtroende, og forskermiljøets påstand om ulvens snarlige utryddelse, er det få som finner troverdig. Norge skulle ut fra avtalen, og det jeg vet, ta et ekstra ansvar for jerven, Finland ulv og Sverige bjørn.

 • Uttalelser ifra årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti.

  - En ny stortingsmelding for norsk rovviltforvaltning må basere seg på at tradisjonell utmarksnæring skal kunne utvikles i alle deler av landet - Grunnlaget og føringene for rovviltpolitikken henvises til Bernkonvensjonen. Våre forpliktelser i forhold til Bernkonvensjonen må tas opp til ny vurdering

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Ole Martin Norderhaug

  Europas sosialdemokratiske partier er under press. Kanskje tar de for lett på økende arbeidsledighet og større forskjeller? Vi utfordres ikke bare på hvordan vi kan realisere våre kjerneverdier, men hva som er rettferdighet.

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Randi Sætre 2 min taletid til disposisjon

  "Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv"

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Even Eriksen

  Nå må Arbeiderpartiet og Jonas tre ut av tåken og stilne orkanen. Vi må bli tydelige i asyldebatten og stå opp for en human asylpolitikk basert på våre verdier: Solidaritet, likhet og frihet. For vi er og har alltid vært partiet for de svakeste i samfunnet - de som trenger vår hjelp. Og våre hjerter kjenner ingen landegrenser.

 • Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Turid Backe-Viken.

  Vi må gjøre videregående skole attraktivt og tilgjengelig for ALLE våre ungdommer - det er hva lik rett til utdanning handler om!

 • Leserinnlegg av Even Eriksen

  I forrige ukes utgave av Lokalavisa kunne man lese om et enstemmig hovedutvalg som gikk inn for å forby religiøse hodeplagg ved grunnskolene i Trysil. Verken diskusjonen eller protokollen ga uttrykk for et slikt standpunkt.

 • AP og LO flytter ut av gammelskola

  Styremøtene til Trysil Arbeiderparti blir inntil videre avholdt i Hagelund.

 • Takk for tilliten

  Ole Martin Norderhaug

 • Årsmøte Trysil Arbeiderparti 18.02.16

  Vi gratulerer vår nye partileder Ole Martin Norderhaug

 • Trysil Arbeiderparti snøskuter

  Trysil AP er prinsipielt positive til etablering av et begrenset skuterledtilbud, men vi vil unngå at vi ved en evt etablering av skuterleder i Trysil påfører kommunen ekstra utgifter.

 • Budsjett 2016 innlegg av Even Eriksen

  Næringsplanen er ungdommens fremtid

 • BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2018. Gruppeleder Randi Sætre

  VI MÅ HOLDE FOKUSET PÅ NÆRINGSPLANENS TILTAK - 30 NYE ÅRSVERK ÅRLIG ER JOBB NR 1

 • NÆRINGSPLAN VEDTATT I VÅR - NÅ MÅ DET HANDLING TIL!

  Bidra til flere arbeidsplasser og gi grunnlag for bosetting er det aller viktigste å prioritere nå. SV og AP har derfor foreslått å øke næringsavdelingen med en 100 % stilling, samt avsette 2 millioner kr for å gjennomføre deler av de tiltakene som næringsplanen inneholder.

 • Vedr: «Moromoms»

  Reiselivet består først og fremst av mange små og mellomstore bedrifter med minimale marginer. Næringen er i vekst, produksjonen foregår stort sett i distriktsNorge, næringen er godt representert med både unge og kvinnelige arbeidstakere, samt at reiselivet er arbeidsintensivt og sysselsetter mange. Vi mener derfor at det både er meget uheldig og usolidarisk å forverre rammebetingelsene til denne næringen på nåværende tidspunkt.

 • Formanskap og Hovedutvalg

  Trysil Arbeiderparti valgte sine representanter i hovedutvalgene utfra erfaring og tanke på kontinuitet.

 • Oppsummering Kommunestyre 20.10 2015

  Nå starter jobben!

 • Innlegg i kommunestyret 20.10.2015 av Turid Backe-Viken. Forslag på Randi Sætre som Trysils nye ordfører.

  Vi fremmer dette forslaget fordi vi mener det er naturlig at kommunens desidert største parti bekler ordførerrollen, over 40 % oppslutning og en økning med 2 mandater i kommunestyret er et ganske tydelig signal fra velgerne. En ordfører bør ha folket i ryggen og da er valgoppslutningen den viktigste indikatoren.

 • Konkurranseutsetting «over en lav sko»

  I inneværende periode fikk nemlig Høyre flertall for følgende vedtak (mot Ap og SV stemmer)» Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester