Leserinnlegg av Even Eriksen

I forrige ukes utgave av Lokalavisa kunne man lese om et enstemmig hovedutvalg som gikk inn for å forby religiøse hodeplagg ved grunnskolene i Trysil. Verken diskusjonen eller protokollen ga uttrykk for et slikt standpunkt.

original_1478639072_0930955

«Jeg er bestyrtet!», sa Høyres gruppeleder Anders Nyhus til en av sine politikerkollegaer i Senterpartiet under det forrige kommunestyremøtet. Jeg er nok ikke helt der, men retorikken er delvis passende i mitt tilfelle også. For øvrig bør det ikke trekkes paralleller mellom kommunesammenslåing som ble diskutert i nevnte kommunestyret, og det jeg nå trekker frem i det følgende. Bare en artig kuriositet.

I forrige ukes utgave av Lokalavisa kunne man lese om et enstemmig hovedutvalg som gikk inn for å forby religiøse hodeplagg ved grunnskolene i Trysil. Verken diskusjonen eller protokollen ga uttrykk for et slikt standpunkt.

Hovedutvalget vedtok følgende: «Elevene skal ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.» Det fremgår av ordlyden at noen typer religiøse plagg som burka og niqab faller inn under betegnelsen «helt eller delvis dekker ansiktet». Hvordan lederen i hovedutvalget derved konkluderer med at ingen religiøse hodeplagg er tillatt å bruke ved grunnskolene i Trysil og går ut til media med dette, synes jeg er betenkelig.

Når lederen av hovedutvalget tar seg den friheten og uttaler seg på vegne av utvalgets medlemmer, så bør uttalelsene i hvert fall sammenfalle med diskusjonen og ikke være i strid med det som ble vedtatt. Jeg kjenner Øyvind Bæk som en ryddig politiker. Det er fort gjort å ordlegge seg unøyaktig, slik at budskapet får et annet innhold enn det vedtatte forslaget. Samtlige av politikerne i hovedutvalget var tross alt enige i saken, så det er nærliggende å trekke en konklusjon om at Bæk kan ha blitt feilsitert.

Det er uheldig at politikerne i Trysil kommune nærmest blir hengt ut på sosiale medier som motstandere av fremmed kultur, uten evne til empati mv. Derfor var det nødvendig med en presisering av det vedtaket som faktisk ble fattet i forrige hovedutvalgsmøte. Sleng deg gjerne på, Øyvind!

Jeg er skeptisk til at man skal begynne å detaljregulere bekledningen til norske elever. Folk er forskjellige. Det er i tillegg viktig å ha i tankene at det norske samfunnet blir mer flerkulturelt. Retten til å utøve sin religion er helt grunnleggende i vårt samfunn. Hvem er vi som skal forby bruken av plagg som er en del av kulturen og identiteten til våre medmennesker? Dersom det er slik at religiøse plagg bør forbys, så bør vel også religiøse symboler forbys? Det er kanskje like greit å innføre skoleuniformer først som sist?

Personlig ser jeg ikke noe formål ved å forby verken bekledninger eller symboler. La nå elevene ved grunnskolen i Trysil gå med akkurat hva dem vil!

Even Eriksen

Hovedutvalgsmedlem for Trysil Ap

Skole- og arbeidsleder i AUF i Hedmark