Budsjett forslag

Verbalt og talloppsett.

           1)      Vedsentral/Sønstehagen Kommunestyret viser til rapport «Fremtidig aktivitetstilbud i Trysil kommune» som er utsatt for politisk behandling. Aktivitetstilbudet på vedsentralen og Sønsthagen opprettholdes inntil nye konkrete aktivitetstilbud er etablert. Kommunestyret ber rådmann gå i dialog med aktuelle samarbeidspartnere (inkludert NFU) og fremme konkrete forslag til omstilling av dagens aktivitetstilbud. Forslagene fremmes for politisk behandling innen utgangen av april 2017.   2)      Dagsenter eldreomsorg Dagsentrene opprettholdes. Kommunestyret ber rådmann samarbeide med f.eks. eldrerådet og pensjonistforeningene og fremme konkrete forslag om hvordan dagsenteraktiviteten kan videreføres, basert på mer frivillig innsats. Forslagene fremlegges innen utgangen av april 2017   3)      Skjæraasens venner Kommunestyret ber rådmann ta initiativ til å etablere en frivillig gruppe for å bidra til gjennomføring av årlige Skjæraasendager