Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Turid Backe-Viken.

Vi må gjøre videregående skole attraktivt og tilgjengelig for ALLE våre ungdommer - det er hva lik rett til utdanning handler om!

original_1478639069_2300925

Kjære årsmøte

Jeg vil sette fokus på den kanskje viktigste utfordringen for Hedmark fremover og det er å få våre Hedmarkungdommer gjennom en videregående utdanning.

Vi må erkjenne at bildet ikke er særlig flatterende når vi ser på tallene for Hedmark. Vi har det nest dårligeste utdanningsnivået i landet - etter Finmark og vi har høyest andel av befolkningen som bare har grunnskole.

Dette er bekymringsfullt, og særlig da vi vet at arbeidslivet etterspør færre og færre arbeidstakere som ikke har fullført videregående utdanning. Trond var også innom dette i sin innledning.

25% av den potensielle arbeidstyrken i landet står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, mens i Hedmark er det 35%. Hvis utviklingen fortsetter uten grep så vil gapet antakeligvis bli enda større. Og vi har starta en bra jobb i Hedmark og fått flere gjennom videregående, bravo, men det er langt igjen. Dagens Arbeidsmarked har rett og slett ikke behov for folk uten videregående utdanning og det har også arbeidsgiverne i Hedmark bekreftet.

Det er dette bakteppet jeg er opptatt av at vi skal ha med oss når vi går i gang med debatten om videregående skoler og struktur og kapasitet utover året. Debatten er nødvendig, vi vet at vi må ta ned kostnadene med millioner, vi har overkapasitet på studieplasser og vi har en bygningsmasse med overkapasitet på over 30 000 m2. Det er harde fakta og er bakgrunn for prosessen. MEN i diskusjonen må vi også ta med argumenter for hvordan vi skal få enda flere til å velge - og fullføre - videregående i fremtiden. Det er alfa omega for å utvikle Hedmark videre - for å skape næringsutviklling og befolkningsutvikling. Men ikke minst er det viktig for hver enkelt ungdom vi snakker om i denne sammenhengen. Det er ikke tall og søyler vi snakker om, men våre egne ungdommer -som av ulike grunner ikke har lyst, ikke greier og som gir opp kampen om videregående vitnemål og som vi da sender på første klasse inn i den 35% store avdelingen for "utenfor arbeidslivet".

For å gjøre videregående utdannelse viktig og attraktiv for ungdommene våre så må vi fokusere på å gjøre skolene og de ulike utdanningsretningene mer spennende. Alt må ikke fremstå som en masse og alle skoler og tilbud like. Jeg er helt sikker på at flere lokale koblinger mot næringsliv, kommune, organisasjoner osv er med på å gjøre skoletilbudet mer spennnende for ungdommen. Det er med på å synliggjøre arbeidsmuligheter etterpå, etablere flere lærlingplasser og man får bekreftet at omgivelser og flere enn deg og læreren din er opptatt av skole og videregående utdanning og at det har en sammenheng med videre vei inn i lokalt og regionalt arbeidsliv? De videregående skolene blir mange steder isolerte institusjoner i lokalsamfunnet og lever sitt eget liv. Jeg tror ingen tjener på det.

Jeg mener at dette er en viktig sammenheng som vi må ta med oss når vi gyver løs på debatten om struktur og kapasitet på de videregående skolene våre til våren og høsten. Det handler om så mye mer enn kvadratmeter og beliggenhet osv. det handler om at våre ungdommer skal ha lyst til å gå videre på en av våre videregående skoler, de må fremstå som spennende alternativer, noe som passer for meg og at jeg ha lyst til å gå videre etter grunnskolen. Vi må gjøre videregående skole attraktivt og tilgjengelig for ALLE våre ungdommer - det er hva lik rett til utdanning handler om!