Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Einar Hyllvang

Jeg mener at politikerne har vært for godtroende, og forskermiljøets påstand om ulvens snarlige utryddelse, er det få som finner troverdig. Norge skulle ut fra avtalen, og det jeg vet, ta et ekstra ansvar for jerven, Finland ulv og Sverige bjørn.

original_1478639089_0688813

Dirigent

Årsmøtedelegater, kamerater!

Det er med undring at jeg som medlem i et parti, der jeg trodde empati, framtidsutsikter og i det minste noe forståelse for den situasjonen, Tryslingen og Sør-Hedmarkingen er i, og har vært i, i flere år, totalt er fraværende.

Jeg snakker om ULV!!! Som tar naboens hund i band like utenfor huset. Der foreldre er livredde for unga sine i naturlig lek utendørs og bærplukkera snart er historie.

• Distriktene, i nevnte områder, kjemper en kamp mot storsamfunnet om å skape næringsutvikling og opprettholde det vi har av primærnæring.

• Det er ungdommer som vil føre sine foreldres livsgrunnlag og arbeid videre.

• Det er familier som ønsker å flytte ut i distriktet vårt for å skape sitt eget ut fra et gårdsbruk, som ligger der.

• Det er de som har tatt over gårder i dag, der produksjon er NÆRMAT og som blir etterspurt mer enn noen gang.

• ALLE ER I FERD MED Å RESIGNERE Å GI OPP!!!

Når det gjelder NÆRMAT så har TRYSIL har kundene!!!!! De er i kommunen vår fra snøen kjem, tel slutten tå april- DE TILREISENDE ETTERSPØR OG VIL HA NÆRMAT!!!

Bern-konversjonen!! Der ble det i 1997 skapt en avtale der vi fikk inntrykk av at Norge skulle være med å føre den truede ulvestammen videre ved å verne.

Vi er lurt!!!

Jeg mener at politikerne har vært for godtroende, og forskermiljøets påstand om ulvens snarlige utryddelse, er det få som finner troverdig. Norge skulle ut fra avtalen, og det jeg vet, ta et ekstra ansvar for jerven, Finland ulv og Sverige bjørn.

Vi er på dypt vann nå- og er ikke svømmedyktige!!!

Det ble i sin tid inngått et rovviltforlik der også SP var med og skrev under. Ingen av våre høyest profilerte politikere evner og ta til motmæle med dem i dag. De profilerer seg ute i distriktene på sitt klare standpunkt mot ulv inn på Stortinget- skal vi la de få fortsette med det??

Mener Hedmark AP at dette skal fortsette! Er det slik vi vil ha det?? Er det slik vi skal støtte opp om distriktene, og hjelpe til med å bygge oppunder ny giv og håp om fremtiden?

Med økt tilflytting, kortreist mat og nær relasjon til natur og jakttradisjoner. Med gårdsbruk der utmarka er et naturlig element i driften av disse bruka??

Vi er som politikere i Hedmark AP rett og slett tafatte!!!

Hedmark Arbeiderparti må nå i helga ta et klart standpunkt MOT ulvesoner og si klart fra om at vi vil ha lokal forvaltning av utmarka. SKADEDYR må tas ut!! Innenfor rovviltgjerdet er det bare å gå til aksjon umiddelbart!!!

Vi må da som et sosialistisk og ansvarsfullt parti tørre å ta et slikt standpunkt!!!??

Ingen Trysling jeg kjenner, og det er de fleste, ønsker utryddelse av noen rovdyr!!