Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Gry Eriksen

Ungene i Slettås starter dagen med frykt på skolevegen, fordi du vil beholde ulvesona og ikke tar din del av belastninga-det er ugreit!

        Dirigenter, årsmøte. Det lover godt om valgseier, med knallgod innledning og inspirerende taler. Annikken sier at for å vinne valget må vi ta på alvor det folk er opptatt av. I Trysil er det som dekk vet, ulv!   Dem som ikke bor i ulvesona vil stort sett beholde den, og je er skuffe over at partifeller- Arbeiderpartifolk kan tenke så usolidarisk. I praksis har ulvesona ført til at vi i Trysil nå lever i et ulvereservat. Ungene i Slettås starter dagen med frykt på skolevegen, fordi du vil beholde ulvesona og ikke tar din del av belastninga-det er ugreit! For å forstå frykten dem har, vi har, må du ta innover deg, og skjønne hva ulv og rovdyr er. Thorson, som har jobbet tett med ulver på langedrag i 36 år sier– Husk at hunden på sett og vis har vært ulv en gang, – Det er viktig å forstå våre hunder ut fra deres opprinnelige instinkter. I et slikt perspektiv er ulven for en «renere» hund å regne.  – Ta for eksempel instinktet med å reagere på atypisk adferd, sier Thorson. – Ulven vil umiddelbart legge merke til det om et dyr sleper litt på den ene beinet eller går litt rart. Fra naturens side er det et tegn på et lett bytte. Dette har overføringsverdi til hunden, som bærer på det samme instinktet, nemlig jaktinstinktet.– Barn kan ha uforutsette bevegelsesmønstre og vise tegn på atypisk adferd; altså bevegelser som taler til hundens urinstinkter som jaktinstinktet og dette er grunnen til at man aldri bør la små barn være alene med selv en snill familiehund. Da skjønner alle at det er tullprat og direkte farlig å hevde at ulven er ufarlig, unger og folk må læres opp om rovdyr og instinkt. Nærgående ulver må tas ut, før liv går tapt. Hvis alle er med å bærer byrden det er å ha ulv, vil vi med stor belastning få det mer levelig. Sjølsagt med utgangspunkt i rovviltforlikets bestandsmål og en selvfølge med verning i spesielt sårbare områder. Vi vil ha frihet, likhet og solidaritet – opphev ulvesona.         
Gry Eriksen på årsmøte Hedmark Ap