Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Randi Sætre

Stortingsforliket fra i fjor og roviltnemndas anbefalinger om uttak av ulveflokker i sona, skulle vært gjennomført i vinter. Vi som bor i sona oppfatter ikke stortingsforliket i fjor som noe høydepunkt og halleluja, men som høyst nødvendig for å regulere en art som allerede har fratatt alt for mange både næringsgrunnlag og livskvalitet.

        Kjære partifeller Du som er forelder, besteforelder, tante eller onkel, gammel eller ung.  Du som ikke er belemret med ulv på gardsplassen din, syns du det er greit og realt at naboen din er det? Jeg sliter ikke med ulven sjøl om jeg bor i ulvesona, men det er alt for mange av mine sambygdinger som gjør det. Jeg har likevel ingen problemer med å forstå at ulveflokker rundt husvegga til folk – det kan vi rett og slett ikke godta. Og de som mener ulv ikke kan være farlig for folk, bes vennligst lese mer historie litt lenger tilbake enn siste 30 år. Stortingsforliket fra i fjor og roviltnemndas anbefalinger om uttak av ulveflokker i sona, skulle vært gjennomført i vinter. Vi som bor i sona oppfatter ikke stortingsforliket i fjor som noe høydepunkt og halleluja, men som høyst nødvendig for å regulere en art som allerede har fratatt alt for mange både næringsgrunnlag og livskvalitet. Med den trenering og juskromspring denne regjeringen viser, blir det dessverre ikke noe uttak i vinter. De ulemper og negative følger for mye ulv medfører, kommer til å vokse, også utenfor sona, det fikk bl.a. Spekedalen en forsmak på i fjor. Hele sonepolitikken har spilt fallitt, den bidrar overhode ikke til å dempe noen konflikter. Stortinget har bestemt at ulv skal vi ha. De forsto vel at ulv uansett mengde, vil medføre ulemper. Derfor denne usolidariske sona, som liksom skal bidra til at de som holder til utafor, skal skjermes fra disse ulempene.  Antall ulv må begrenses til et minimum, og hele landet får være med å dele på de ulemper ulv medfører.   Vi vil ha frihet, likhet og solidaritet – opphev ulvesona! �#l

Randi Sætre på årsmøte