Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Even Eriksen

Trond Giske illustrerer det så fint: Valget var som to båter som startet fra samme havn. Norge 2013 - verdens beste land med lav arbeidsledighet og små forskjeller. Den ene båten hadde den samme støe kursen mot et slikt samfunn. Den andre båten skulle en helt annen vei.

  Dirigenter, årsmøte. 184 dager er det igjen til valget. Senedrag i legga, søvnmangel og valgkampabstinenser er noe vi må regne med i tida framover. For dette valget, mine kamerater, det skal vi vinne - dette valget må vi vinne. Verdensbildet har endret seg dramatisk det siste året. Brexit og Trump har kommet som en følge av understrømninger i samfunnet vårt. Vi ser de samme tendensene hos oss. Mer hverdagsrasisme. Neglisjering av lokaldemokrati. Fremmedfrykt har fått fotfeste atter en gang. Det var mye prat på at valget i 2013 var et veivalg. Og det var det! Trond Giske illustrerer det så fint: Valget var som to båter som startet fra samme havn. Norge 2013 - verdens beste land med lav arbeidsledighet og små forskjeller. Den ene båten hadde den samme støe kursen mot et slikt samfunn. Den andre båten skulle en helt annen vei. Etter noen uker ser du fortsatt landet slik det var, etter noen måneder ser du fortsatt konturene av landet. Men etter fire år befinner du deg i et helt annet land: Et mindre inkluderende samfunn med 139 000 arbeidsledige og større forskjeller mellom folk. Dersom denne båten får lov til å fortsette i fire år til, så står vi ikke lenger ved et veivalg, men en irreversibel kurs mot et samfunn som vi ikke ønsker. Vi skal få denne båten på rett kurs igjen. For hver eneste dag står 139 000 mennesker opp uten friheten til å bestemme over sin egen hverdag. Disse folkene trenger en Arbeiderpartiledet-regjering, og vi skal sørge for at det er nettopp det dem får. I god årsmøteånd fra i fjor, så har jeg komponert et nytt dikt. Hivoghoi Erna - kan du høre meg? Etter snart fire år begynner vi alle å bli lei. Arbeidsledighet og privatisering er ikke det folket fortjener. Jonas Gahr Støre - den mannen er en ekte leder. Med Anette, Nils, Per Gunnar og Tone som topper vårt lag, skal valget i september bli litt av en festdag. Hæla i taket, solidaritet skal folket få smake! Nå skal vi brette opp arma og et valg vinne. For da vil vi fire på tinget finne. Bort med Erna og Siv - Inn med Anette, Nils, Per Gunnar og Tone. Jonas Gahr Støre, vår neste statsminister vi skal krone. Tusen takk!  
Even Eriksen på årsmøte Hedmark Arbeiderparti