Innlegg i kommunestyret av Even Eriksen om videooverføring av politiske møter.

Videooverføring av politiske møter kan føre til mer politisk engasjement i befolkningen og dermed også større valgdeltakelse. Ved kommunestyrevalget i fjor så var valgdeltakelsen på knappe 64,5 prosent. Over én tredel av Trysils befolkning valgte å ikke stemme på noen av oss i det hele tatt - tenk på det.

original_1478639078_6956632

Ordfører.

Vi lever i en tid der teknologi er en nødvendig forutsetning for å møte fremtidens oppgaver på en best mulig måte. Formannskapets vedtak om videooverføring av politiske møter er helt i tråd med Trysil kommunes visjon: Å være stavtaket foran. Ved å innføre en slik ordning så skaper vi fullstendig publisitet og notoritet når det kommer til kommunestyremøter. Det tror Arbeiderparti at befolkningen vil sette pris på.

Det er klart at det kun vil være de færreste som kommer til å se på samtlige av kommunestyremøtene våre, så spennende er dem ikke - men i ny og ne så kommer det en eller annen sak som virkelig engasjerer en og som gjør at man får lyst til å følge utfallet av saken. Det er også slik at mange politiske saker ikke kommer så langt som til kommunestyret, men faktisk ender i utvalgsmøtene eller i formannskapet. Derfor er Arbeiderparti veldig glad for at formannskapet også vedtok et tilleggspunkt om at Trysil kommune skal ha som mål at alle våre politiske møter skal videooverføres.

I dag er den eneste måten å virkelig følge med i den politiske debatten å møte opp selv i kommunestyresalen. Verken møteprotokollen, avisartiklene eller kommunens egne hjemmeside-innlegg gir i vesentlig grad uttrykk for hvordan den politiske debatten utartet seg under møtene. Som vi også ser så er det ytterst få som faktisk møter opp i kommunestyresalen. Selv om det kan være mange grunner til dette: Arbeid, skole, sykdom, transportproblemer, etc., så vil et tilbud om videooverføring på kommunens hjemmesider representerer et ordentlig lavterskeltilbud. Enhver kan sitte hjemme i sin egen stue, i lunsjpausen på jobben eller skola, og følge med på hvert eneste ord som blir sagt.

I forlengelsen av det vedtaket vi nå snart kommer til å fatte enstemmig, så håper vi alle også på at videooverføring av politiske møter kan føre til mer politisk engasjement i befolkningen og dermed også større valgdeltakelse. Ved kommunestyrevalget i fjor så var valgdeltakelsen på knappe 64,5 prosent. Over én tredel av Trysils befolkning valgte å ikke stemme på noen av oss i det hele tatt - tenk på det.

Så med det i bakhodet, så vil jeg avslutningsvis påpeke at nå må alle framover hjelpe hverandre og minne hverandre på at vi må kle oss anstendig i kommunestyremøtene framover, om vi ikke vil at enda færre skal stemme på oss ved neste valg. Ellers ser jeg fram til å få tilbake saken ved en senere anledning, slik at vi kan få fatte et vedtak om fullstendig publisitet rundt alle våre politiske møter, herunder utvalgs- og formannskapsmøter.

Takk!

Even Eriksen