Årsmøte Hedmark Ap. Innlegg av Siv Broman Lyseggen

Vi har for tida et tverrpolitisk sirkus tå dimensjoner da det gjeld rovdyr politikk.

  Kamerater!!Jeg skal i dag prøve meg som buktaler! Dvs jeg stiller både spørsmåla og gir svara. Hva var det som gjorde at DU valgte Arbeiderpartiet da du vakne politisk? - Var det trua på at det nytter å dra ått samma lea i fellesskap?Trua på solidaritet, likeverd og frihet??Svaret er nødt til å væra JA,ettersom du sitt her i dag!Politikk burde itte væra nån lek ala Pokemonspell -for det handler om liva våres,hørdagen ått oss ALLE.Vi har for tida et tverrpolitisk sirkus tå dimensjoner da det gjeld rovdyr politikk. Høkken som er den største klovn vet vi full allihopa Når det gjeld høgerpolitikk misliker jeg det sterkt!Det er så lite tiltalende med at noen skal ha veldig mye og noen skal ha så veldig lite nemlig!! I ulvereservatet Trysil der jeg bor,har vi det slik:MYE ulv og LITE forståelse og frihet.Det provoserer meg meg og flere noe aldeles utrulig at profilerte Arbeiderpartipolitikere -både innafor og uttafor - ulvesona ITTE er villig til å dele den BYRDEN dette er!!!10.000 karer og kvinnfolk busse ått Oslo for å demonstrere.-Vanlige arbesfolk er ITTE dumme!!Det knurrer HØGT i folkedjupe på mange vis nå.Kamerater-særlig dekk damer: Hvorfor skal ANDRE mødre og unga dems væra redde for å gå ut døra i sitt eget heme!?Hvor er "tryggheta" da??? Er dette i god sosialdemokratisk ånd?!Læres slikt på kvinnenettverksmøter?Neppe!BLANT ANNET derfor må ulvesona bort!!Kjem itte Slettåsflokken og tar oss,så kjem kanskje Vedumflokken og Listhaugflokken og tar velgera våre her i Hedmark!Snipp,snapp,snute...  

Siv Broman Lyseggen på årsmøte