Våre 3 representanter er veldig fornøyde etter dagens møte i Oppvekst og kultur.

Våre barn må ha samme forutsetninger som andre barn for å lykkes på skolen. Vi har derfor i dag tatt første skrittet og enstemmig vedtatt i utvalget at vi går for 4 dagers skole på første trinnet og 5 dagers skole på fjerde trinnet. Leksefri femdagersskole for hele småskoletrinnet vil jobbes videre med og legges frem i oktober 2018.

Våre tre representanter i hovedutvalget for oppvekst og kultur er fornøyd etter dagens møte. I dag har vi blant annet diskutert ny organisering av skoleuka på småskoletrinnet. Trysil AP har tidligere gitt klart uttrykk for at vi mener at det er barnas læring som må stå i fokus for denne diskusjonen. Barna har i dag en veldig komprimert skolehverdag sammenlignet med andre skolebarn i Norge og dette mener vi blir urettferdig for Trysilunga. Våre barn må ha samme forutsetninger som andre barn for å lykkes på skolen. Vi har derfor i dag tatt første skrittet og enstemmig vedtatt i utvalget at vi går for 4 dagers skole på første trinnet og 5 dagers skole på fjerde trinnet. Leksefri femdagersskole for hele småskoletrinnet vil jobbes videre med og legges frem i oktober 2018.

Turid, Even og Elisabeth har gjort en super jobb i Oppvekst og kultur