Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti av Turid Backe-Viken

Gratis barnehage for alle var et forslag Trysil Arbeiderparti sendte inn til årsmøtet på forhånd. Turid holdt vårt innlegg om dette forslaget og innlegget følger under:

Kjære årsmøte, vi fra Trysil Arbeiderparti har sendt inn forslag om gratis barnehage for alle. Dette er ikke et lite forslag, derimot er det visjonært og reformerende.Arbeiderpartiet har alltid vært et reformparti, vi har tatt ansvar for å føre samfunnet i riktig retning. Historien om Norge er også historien om Arbeiderpartiet. Veldig ofte blir nye tanker forsøkt slått ned med at det for dyrt, umulig å gjennomføre i praksis, ingen vil ha det osv. Men noen må tørre å være visjonære og endre spillregler. Folk forventer at Arbeiderparitet skal fortsette å utvikle samfunnet videre og gratis barnehage for alle vil være et viktig bidrag til samfunnsutvikling i en villet retning.For hvorfor foreslår vi gratis barnehage for alle: Jo fordi det tiltaket vil svare på så mange av vår tids store utfordringer.​1) For det første vil det svare på behovet for arbeidskraft. I dagens og fremtidens Norge har vi arbeidskraftbehov. Vi trenger alle tilgjengelige hender i arbeidstokken i arbeid. Med gratis barnehage vil det være lettere for alle å kunne gå ut i full jobb etter endt fødselspermisjon.2) For det andre så vil det svare på behovet for likestilling. Hva skjer når man ikke får barnehage eller ikke har råd til barnehage til barna? Hvem er det som blir hjemme med barnet, mor eller far? Jo det vet vi jo at i de fleste tilfeller så er det mor som blir hjemme med barnet. Så gratis barnehage vil også være et viktig likestillingstiltak.3) Og en tredje viktig ting som dette tiltaket vil svare på er behovet for integrering. En av vår tids store akillishæler er integeringsutfordringen. Her har vi ikke lykkes bra nok, og vi vet at en av de viktigste arenaene for integrering er å få barna inn i barnehagen. Men mange velger dette bort pga at det er for dyrt.Med dette forslaget vil vi også et annet «utyske» til livs og det er kontantstøtten. De tre tingene som jeg akkurat har sagt at gratis barnehage vil bidra til – ja, det motvirker kontantstøtteordningen. Det motvirker at alle går tilbake i jobb etter fødselspermisjon, det motvirker likestilling og det motvirker integrering.Kontantstøtta er et slags omvendt og bakvendt kinderegg.Jeg håper at resten av årsmøtet er klar for å skrive et nytt avsnitt i historien om Norge – med overskrifta: «da Arbeiderpartiet innførte gratis barnehage for alle.»

Takk for oppmerksomheten!

Turid holdt et engasjerende innlegg