Leserinnlegg Av Randi Sætre

Det er bent ut sagt stusslig at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ITTE prioriterer en så viktig infrastruktur, kanskje den viktigste i den tida vi er i. De vet veldig godt at markedet itte kjem til å løse dette i alle grender rundt omkring i landet. De statlige virkemidlene til hele Hedmark fylke er redusert fra vel 22 mill i fjor til kun 10 mill inneværende år. 10 mill til hele fylket, hva hjelper det? Trysil kommune er anslått å måtte bidra med bortimot 30 mill ALENE for å fremføre bredbånd til hele Trysil.

Bredbåndsatsing i Trysil   Bredbånd er for mange synonymt med internett, men bredbånd er i utgangspunktet ren infrastruktur og har ingen reell verdi for oss før det leveres tjenester. På samme måte som en vei for framføring av kjøretøy eller et nett for framføring av strøm.   Trysil er en kommune med spredt befolkning, og har dermed en utfordring når det gjelder å gi god dekning av høy hastighet til alle. Samtidig utvikles det stadig flere og flere tjenester både privat og offentlig som digitaliseres, hvor det kreves internetttilgang for å kunne få tilgang på disse tjenestene.   Heldige er vi i Trysil, som har mulighet til å frigjøre midler, langt fra alle kommuner er så heldig stilt. Her går vi faktisk inn å for å subsidiere ca 1000 husstander i kommunen med mellom 13 og opp til kanskje 45/50 tusen kr.   Det er bent ut sagt stusslig at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ITTE prioriterer en så viktig infrastruktur, kanskje den viktigste i den tida vi er i. De vet veldig godt at markedet itte kjem til å løse dette i alle grender rundt omkring i landet. De statlige virkemidlene til hele Hedmark fylke er redusert fra vel 22 mill i fjor til kun 10 mill inneværende år. 10 mill til hele fylket, hva hjelper det? Trysil kommune er anslått å måtte bidra med bortimot 30 mill ALENE for å fremføre bredbånd til hele Trysil. Arbeiderparti mener det er en nasjonal ansvarsfraskrivelse å itte bidra i større grad for å få dette på plass, men i alt for stor grad sende regninga til det enkelte fylke og den enkelte kommune.   Heldigvis skjønner Hedmark fylkeskommune viktigheten av dette, der de statlige midlene ikke strekker til, der bidrar fylkeskommunen med midler for å bidra til bedre bredbåndsdekning i Hedmark.   JA, det er en gladsak for tryslingen og våre gjester, men det er en gladsak med en økonomisk bismak, der bismaken er at kostnadene burde i langt større grad blitt dekket over nasjonalbudsjettet og inngått i en nasjonal bredbåndsplan. Nå blir det som om hver kommune blir sin lykkes smed. Slik burde det ikke være.          

Leserinnlegg av Randi Sætre