Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Randi Sætre 2 min taletid til disposisjon

"Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv"

original_1478640498_8138688

Arnulf Øverland skrev så godt:

"Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv"

Vi trykker det til vårt bryst, vi bruker det som sjølve fundamentet i vår bevegelse, å stille oss solidariske med dem som rammes av urett. La oss fortsette med det!

Når urett skjer, bør det være nettopp vi som retter opp. Dagens rovviltpolitikk og forvaltning er en urett overfor deler av vår befolkning.

Over tid har vi både hørt og fått dokumentert hva rovviltpolitikken har ført til for deler av vårt landbruk, for jegerstand og hundeeiere. De fortviler.

Itte er je bonde, itte er je jeger, - men har likevel itte vansker med å skjønne og forstå den frustrasjon som bringes til torgs. Grunnlaget for deres livsverk i tradisjonelt landbruk og mulighetene for den jaktkulturen vi har vokst opp med, forsvinner sakte men sikkert - klart det er en urett!

I stor grad har denne uretten og økende konflikten, blitt omtalt og debattert av og blant menn. I min kommune registreres flere og flere modige kvinner som står fram med sine erfaringer av den feilslåtte rovviltpolitikken.

- Medsøstre som fortviler over at barn ikke kan gå veien til skulebussen, men må fraktes i drosje.

- Medsøstre som forteller om sterke begrensninger når barn oppholder seg ute på egen gårdsplassen.

- Medsøstre som forteller om barn som velger å holde seg innendørs.

- Medsøstre som opplever en kraftig forringelse av sin og familiens livskvalitet. Av sine barns livskvalitet!

Kjære årsmøte, Trond Giske og medsøstre:

Skal vi virkelig fortsette med å tåle denne uretten?

Trysil AP appellerer til å bidra til å endre dagens rovviltpolitikk og forvaltning og fremmer flg tilleggsforslag til styrets innstilling på forslagene 0.8.2., 0.8.5. og 0.8.6.:

- Effektive tiltak i rovviltpolitikken må snarest diskuteres i Stortinget, bl.a. å oppheve ulvesona

- En ny stortingsmelding for norsk rovviltforvaltning, må basere seg på at tradisjonell utmarksnæring skal kunne utvikles i alle deler av landet

- Grunnlaget og føringene for rovviltpolitikken henvises til Bernkonvensjonen. Våre forpliktelser i forhold til Bernkonvensjonen må tas opp til ny vurdering.

Randi

Til orientering:

Første strekpunkt sin siste del ble nedstemt.

De 2 andre strekpkt ble enstemmig vedtatt.