Konkurranseutsetting «over en lav sko»

I inneværende periode fikk nemlig Høyre flertall for følgende vedtak (mot Ap og SV stemmer)» Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester

original_1478643015_8249733

Hva mener høyre

Under den politiske debatten i Hagelund forsikret Høyres ordførerkandidat at Trysil Høyre bare vil gå inn for å konkurranseutsette kommunale tjenester som kan være ett supplement til de offentlige. Han nevnte at vask og vaktmestertjenester kan bli vurdert.

 I sitt leserinnlegg skriver Thomas Pedersen Listekandidat Høyre: Trysil Høyre kommer ikke til å iverksette konkurranseutsetting «over en lav sko» som mange har gitt inntrykk av.

Neivel, nå begynner Høyre å bli ugjenkjennelig. I inneværende periode fikk nemlig Høyre flertall for følgende vedtak (mot Ap og SV stemmer) "Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester "I det siste kommunestyremøte før ferien ba ordføreren partiene klargjøre hvorvidt de sto ved dette vedtaket. Sp redegjorde at de ikke lenger sluttet seg til dette vedtaket.Høyre og de andre borgerlige partiene svarte ikke på ordførerens oppfordring.

Vi stiller derfor spørsmål om Høyres kandidater i valgkamp forsøker å gi ett annet inntrykk av Høyres politikk enn det partiet reelt står for. Høyre har vedtatt at Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester.

Får Høyre makta kan det bety konkurranseutsetting over en lav sko.

Trysil Arbeiderparti vil gjøre offentlige velferdstilbud bedre framfor å konkurranseutsette dem, med de følger det har for de ansattes trygghet for jobb, lønn og pensjon.

Gry Eriksen

Trysil Arbeiderparti

Listekandidat 5.