Trysil Arbeiderparti er i gang med prosessen for å finne vår ordførerkandidat og våre listekandidater. Nominasjonskomiteen ønsker å gå ut bredt og få innspill fra Trysils innbyggere. Vi er opptatt av å ha ei liste bestående av tryslinger fra hele kommunen, spenn i alder, arbeid og erfaring - derfor ber vi om innspill fra deg.

Har du eller vet du om noen med et engasjement for å gjøre Trysil-samfunnet bedre? Legg inn dine forslag her: 

https://docs.google.com/forms/d/1dg2id1XV2ISiT1dyIGtfKsviI_-h60bZQz3VdJp4Jhk/edit

Hvem vil DU skal være ordfører eller sitte i kommunestyret?🌹

Hvem vil DU skal være ordfører eller sitte i kommunestyret?🌹 Trysil Arbeiderparti er i gang med prosessen for å finne vår ordførerkandidat og våre listekandidater. Nominasjonskomiteen ønsker å gå ut bredt og få innspill fra Trysils innbyggere. Vi er opptatt av å ha ei liste bestående av tryslinger fra hele kommunen, spenn i alder, arbeid og erfaring - derfor ber vi om innspill fra deg. Har du eller vet du om noen med et engasjement for å gjøre Trysil-samfunnet bedre? Legg inn dine forslag her: https://docs.google.com/forms/d/1dg2id1XV2ISiT1dyIGtfKsviI_-h60bZQz3VdJp4Jhk/edit