Listekandidatene Else Jorunn Fuglamoen og Siri R. Bråten

Idrett og kultur i Trysil er for alle!

Leserinnlegg fra Else Jorunn og Siri

Ingen skal behøve falle utenfor, Trysil Arbeiderparti ønsker et inkluderende samfunn. Barn og unge skal ikke behøve stå på sidelinjen å se på, alle må få muligheten til å delta uavhengig av lommeboka.

Vi prater om aktivitetstilbudene i kommunen vår.

Vi har mange aktivitetstilbud i vår kommune, så vi er på mange måter heldige.

Trysil Arbeiderparti mener allikevel at vi trenger et aktivitetstilbud for ungdom i sentrum, skate og sykkelpark, et ungdomshus, et samlingssted for våre unger/ungdommer.

Vi ønsker et sentrum med masse liv og røre, og vi ønsker en kommune som ser ungdommen og deres behov. Unga/ungdommene skal ikke behøve kjede seg i kommunen vår, vi trenger arenaer for uorganisert trygg aktivitet som er lett tilgjengelig og inkluderende. Dette ønsker Trysil Arbeiderparti gjøre noe med og har allerede foreslått å utrede en skate og sykkelpark i sentrum. Vi vil også støtte opp om og tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge i grendene.

Trysil Kommune eier nesten ikke idrettsanlegg. Friidrettsbanen driftes av idrettslaget, fotballbanene av fotballklubber. Her legges det ned timevis med dugnadsarbeid fra foreldre hvert eneste år. I tillegg er det medlemsavgift og treningsavgift. Vi ønsker over tid å høyne potten til idrettsrådet, slik at det blir lettere å drive aktivitet for kommunens barn og unge.

Trysil Arbeiderparti vil også ha mer oppmerksomhet rettet mot inkludering av nye tryslinger – hvordan få alle med i aktiviteter og arrangementer.

Trysil Folkebibliotek og Trysil Kino ønsker vi å følge opp og videreføre så det fortsetter som våre viktige kulturelle samlingsplasser.

For oss er det viktig at alle er med, uavhengig av foreldrenes lommebok og at vi har ordninger som legger til rette for dette. Trysil Arbeiderparti vil videreføre og styrke Fritidsstipend og utlånsordninger for utstyr, klær, leker og god leksehjelp ordning.

Trysil Arbeiderparti vill jobbe for at Trysil Kommune skal bli et inkluderende samfunn, et sentrum med mange muligheter og levende grender, et sted for alle!

For noen så sitter det kanskje langt inne å be om hjelp, ingen skal behøve stå med lua i hånda.

Listekandidat 19 Else Jorunn Fuglamoen og Listekandidat 7 Siri R.Bråten

                                            Trysil Arbeiderparti