Innlegg Gry Eriksen 20/12-16

Bosetting av flyktninger 2017 og 2018, samt korrigering av enslige mindreårige i 2016. Sak.16/92

 Økninga i ankomsttallene av flyktninger i 2015 førte til et felles løft hvor Trysil tok sin del av samfunnsansvaret, og det er jeg glad og stolt over at vi gjorde.   Nå slo ikke prognosene til, selv om grusomhetene i mange land har eskalert, kommer det færre flyktninger til Norge, og regjeringen skjerper stadig inn oppholdskravene. 

Det brukes omstridte legeundersøkelser i iveren etter å sende asylbarna ut, og Listhaug soler seg i glansen og fremmedfrykten øker. Ungene sendes tilbake til en uviss skjebne og kommunene som sto klare til å ta imot og hjelpe må reorganisere.   Vi ser skadde hjelpeløse folk som har mistet alt på nyhetene hver dag, men mange av oss drar nisselua godt over øra og har mer enn nok med oss sjøl. Norske barn kan få barnevernstiltak fram til dem er 21, dem kan få bo i et trykt fosterhjem langt utover sine 18 år og i spesielle tilfeller helt til fylte 23. Enslige asylsøkere er bare under barnevernets vinger hvis dem er under 16 år. Forstå det den som kan. Jeg har jobbet med mange barn og ungdom med broket og traumebarndom, ingen av dem har mulighet til å klare seg sjøl når dem er 16, dem trenger mye av alt, spesielt varme og omsorg, det får man ikke på et mottak, knapt nok på institusjon og vi har sånn som jeg ser det nesten mislyktes i intrigering før vi har begynt med ungene som kommer. Enslige unge asylsøkere må få samme rettigheter som Norske barn. Punktum.   Det koker i media og sosiale kanaler om innvandrere, og vi som er politikere kan få så hatten passer, og vel så det. Vi tåler nok alle her en hel del, jeg å, men når jeg frontet asylmottak-saken, da ble jeg skremt over omfanget av hat og rasistiske ytringer i Trysil. Her er det mye frykt og uvitenhet.   Fremmedfrykt er uvitenhet og frykt for det ukjente, og skolering og opplysning må til. For å lykkes med intrigering må noen grunnpilarer være på plass og vi må nok begynne med oss sjøl. Vi må være åpne for å møte nye mennesker, bli kjent med nye kulturer, og respektere at andre har andre skikker enn oss, et annet erfaringsgrunnlag enn oss, og være åpne og bevisste på at dem har noe å tilføre oss. Vi må se på flyktninger som en ressurs, ikke en utgiftspost.   Jeg oppfordrer ordføreren til å sette fremmedfrykt og rasisme på dagsorden, før det sprer om seg og fester enda mer grep, og kommunestyrekollegium, jeg oppfordrer dere når vi nå går inn i jula og boltrer oss i velstand - å skjenke dem som ikke har det så bra noe mer enn bare en tanke.