Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Auf

Det var 3 tryslinger i AUF sin delegasjon til årsmøtet og de var alle 3 på talerstolen – heia ungdommen, dette lover godt for Trysil Arbeiderparti`s fremtid!D

Ikke nok med at de fleste av Trysil Ap`s 11 delegater var på talerstolen på årsmøtet, jammen var også Trysil`s AUF-delegater like aktive og engasjerte. De tre var Hilde Kristine Pettersen som holdt et innlegg om hvor viktig helsesøstertilbudet er for unge, Asgeir Snerten Holmseth som snakket om cyberforsvar og morgendagens forsvarspolitikk og til slutt Ståle Bråten som snakket om mangel på sykepleiere. Viktige temaer og knallgode innlegg og stolte tryslinger i salen

Alle innleggene kan leses i sin helhet under her:

Hilde Kristine Pettersen sitt innlegg:

Kjære dirigenter, kjære årsmøte. Jeg har lyst til å bli helsesøster. Jeg har skikkelig lyst til å bli helsesøster. Jeg har lyst til å bli en skikkelig god helsesøster. Jeg vil bli den helsesøsteren alle kidza digger. Jeg vil bli den helsesøsteren alle føler de kan snakke med om alt. Jeg vil bli den helsesøsteren som alltid har tid til å snakke med de barna som vil fortelle om alt til den helsesøsteren de digger. Jeg var på praksis sammen med en helsesøster på en barneskole på Stange. Hun er den helsesøsteren alle kidza digger. Hun er den helsesøsteren alle føler de kan snakke med om alt. MEN! Hun er ikke den helsesøsteren som har tid til å snakke med alle barna som ønsker noen å snakke med. Det første vi møtte når vi kom på skolen den morgenen var barn som kom løpende til helsesøster og spurte om de kunne snakke med henne. Svaret de fikk var «Det har jeg dessverre ikke til. Skal se om jeg får tid til å snakke med deg neste tirsdag.» Ikke nok med at helsesøster ikke hadde tid til å snakke med de den dagen, men det var ikke sikkert hun hadde tid om en uke heller. På denne skolen er helsesøster der én dag i uka. Barn kommer til helsesøster når det har oppstått et problem, problemet har eskalert OG de har funnet ut at de er tøffe nok til å få hjelp. Hvordan er problemet da om to uker? Det har eskalert enda mer og behovet for hjelp har blitt enda større. Enda verre enn dette er min gamle barneskole. Vestre Trysil barneskole. Der er helsesøster på skolen én gang i måneden. Hvor stort er problemet da?!La oss ta ett sekund og tenke på stakkars 8 år gamle Christoffer som ble mishandlet hjemme og døde av skadene. Hvor ofte var helsesøsteren på den skolen?Skal vi igjen få et offer som Christoffer bare fordi systemet ikke er bra nok?Vi må få flere helsesøstre inn i skolen og vi må steppe opp gamet. Vi må gjøre noe, før det er for sent. Vi må gjøre noe før folk dør av det her. For det er faktisk liv og død det står om. Jeg ber dere støtte saken til AUF om en bedre skolehelsetjeneste i grunnskolen.Takk.

Asgeir Snerten Holmseth sitt innlegg:

Kjære dirigenter, årsmøte og kameraterVi må fokusere på morgensdagens forsvarspolitikk.Flere eksperter har sagt at det aller meste kan hackes i dag. Under valgkampen i 2016 ble det demokratiske partiet i USA hacket av russiske hackere. Selv om de mislyktes med å ha en innvirkning på valget mellom Donald Trump og Hillary Clinton så er dette ett skummelt eksempel på hvor langt russere og andre nasjoner som vil påvirke en annen nasjon er villig til å gå. Hvis en annen nasjon har lyst til å angripe oss kommer de nok ikke bare å angripe oss på tradisjonelle måter. De kommer til å stenge all strøm med å hacke vannkraftverk, de kommer til å hacke militære baser så våre splitter nye F-35 fly ikke kommer til å få noe informasjon ifra bakken. De kan rett og slett legge infrastrukturen vår i grus. Hva skal dere med en elektrifisert rørosbane heller ett splitter nytt hovedsykehus? Hva er vits med 40 nye F-35 fly med en pris på 40 milliarder kroner hvis de blir slått ut med ett hackerprogram for ett par titalls millioner som ble kjøpt på det mørke nettet? Vi kan se at dagens regjering ikke har fått med seg noe av dette når de på det nye statsbudsjettet ikke prioriterer cyberforsvaret. Sjefen for cyberforsvaret generalmajor Inge Kampenes har sagt at «Vår evne til å stå imot et cyberangrep er marginal». Vi trenger ett sterkt og robust cyberforsvar hvis vi skal ha sjans til å forsvare oss mot fiendtlige nasjoner, organisasjoner og enkeltpersoner og hvis valgene våre skal være 100% demokratiske.Derfor vil jeg fremheve et nytt forslag om at vi legger inn penger på nye og bedre maskiner, som bedre kan angripe og forsvare seg mot et hackerangrep. Vi trenger også flere ansatte i cyberforsvaret og i innhentings avdeling i PST. Dette kommer til å bli morgendagens beste angrep og forsvar om vår nasjon skal bli angrepet.Takk

Ståle Bråten sitt innlegg:

Dirigenter, Årsmøte.Kjære alle sammen. Jeg står foran dere her i dag for å snakke om noe veldig alvorlig, og som kan ved ytterste konsekvens være fatalt for folket; de vi skal representere.Hva som er så alvorlig er nemlig at 1 av 5 sykepleiere ikke jobber som sykepleiere innen 10 år etter endt utdanning. Dette er tall som bør skape reaksjoner hos oss. Reaksjoner som bør bli til handling. Om man likevel spør seg om hvorfor dette er så viktig og alvorlig som jeg maler det til å være. Så skal jeg nevne tre punkter. Det første punktet er om hvorfor dette skjer, det andre er en viktig grunn for av vi må ivareta sykepleierne våre, og sørge for at sykepleierutdanning forholder seg attraktivt. Det tredje punktet håper jeg treffer, og det bringer ettertanke hos dere alle.

Punkt nummer 1:En av de største grunnen som har blitt dratt frem av sykepleierforbundet som forklaring på at 1 av 5 sykepleiere slutter som sykepleiere innen 10 år etter endt utdanning er at de rett og slett er underbetalte. Å bygge ansiennitet i helsevesenet tar for lang tid, og sykepleierne står igjen med en følelse av å ikke bli satt pris på og for lite lønn i forhold til arbeidsmengden. Man kan på en måte si at de ender opp med ulønnede timer i lengden.

Punkt nummer 2:En av de største grunnene til at vi må ivareta sykepleierne våre er Eldrebølgen. Vi lever nå i en tid i Norge der mengden av eldre øker mer og mer, og det er da selvsigende at en mangel på sykepleiere vil ramme en gruppe i samfunnet som sårt trener ett godt helsetilbud. Allerede i 2025 så vil bølgen treffe for fullt, og mengden eldre vil øke fra 11% til 19% innen 2060. Dette er en dramatisk økning, som vil sørge for at vi vil trenge flere sykepleiere, ikke færre,

Og til slutt, punkt nummer 3:Siste punkt er da jeg vil spørre dere alle om en ting: Ønsker du god pleie, og ønsker du det for din neste? Mor? Bestemor?Vi blir alle direkte påvirket av en mangel på sykepleiere. Tenk på alle som du bryr deg om, som på ett eller annet punkt i livet møter på sykepleiere, eller som allerede møter de: Mor, far, datter, sønn, bestemor og bestefar.Dette er som en god mann sa, ett internasjonalt problem. Jeg oppfordrer derfor til å slå ett slag for sykepleierne. Ett slag for dine nære. Ett slag for alle.

AUF Trysil var aktive på talerstolen