Innlegg i kommunestyret 20.10.2015 av Turid Backe-Viken. Forslag på Randi Sætre som Trysils nye ordfører.

Vi fremmer dette forslaget fordi vi mener det er naturlig at kommunens desidert største parti bekler ordførerrollen, over 40 % oppslutning og en økning med 2 mandater i kommunestyret er et ganske tydelig signal fra velgerne. En ordfører bør ha folket i ryggen og da er valgoppslutningen den viktigste indikatoren.

original_1478639656_1285093

"Ordfører,

jeg vil på vegne av Trysil AP og SV fremme forslag om at Randi Sætre blir Trysils neste ordfører.

Valgkampen er ferdig, så jeg skal ikke komme med alle argumenta for hvorfor vi foreslår Randi Sætre, men jeg vil oppsummere med 4 pkt - og mrk: blant de pkt er det ingenting om at andre kandidatene ikke er skikket eller er gode kandidater

1) Vi fremmer dette forslaget fordi vi mener det er naturlig at kommunens desidert største parti bekler ordførerrollen, over 40 % oppslutning og en økning med 2 mandater i kommunestyret er et ganske tydelig signal fra velgerne. En ordfører bør ha folket i ryggen og da er valgoppslutningen den viktigste indikatoren.

2) Vi mener det er et viktig poeng i seg selv, at Randi vil bli Trysils første kvinnelige ordfører. Kvinner fikk stemmerett i 1913 og for hvert valg som går er det færre og færre kommuner igjen som ikke har hatt kvinnelige ordførere, Trysil er snart på jumboplassen på den lista og der trives vi svært dårlig. Som kvinnelig innbygger i Trysil føler jeg at det mangler noe på de ellers pene veggene der mot nord (hvor alle tidligere ordførere er avbildet - alle men)

3) det tredje argumentet går på at i den situasjonen Trysil er nå, med mange vanskelige prosesser som kommunesammenslåing, stadig mindre overføringer til kommunen, befolkningsnedgang, utfordringer med å skape flere arbeidsplasser osv så mener vi det er viktig at ordførern har politisk erfaring. Når vi i tillegg får ny rådmann mener vi det er enda viktigere, - og den som sitter på den beste kunnskapen om nåsituasjonen og prosessene vi er inne i er uten tvil Randi Sætre.

4) Til slutt vil jeg si noe om Randi`s kvaliteter og denne lista kunne være utrolig lang, men det som gjør at Randi egner seg så godt som ordfører er: ho er raus og real, har stor arbeidskapasitet, kunnskapsrik, nyskjerrig og utviklingsorientert og har evnen til både og involvere og skjære igjennom. Dessuten står ho støtt om det blæs litt rundt øra.

Så vårt forslag er altså Randi Sætre!"

Takk

Turid Backe- Viken