Randi Sætre. Innlegg kommunestyret. Saksnr 17/23. Etablering av trefond.

For oss i Arbeiderpartiet er ethvert prosjekt og tiltak som bidrar til sysselsetting interessant, uavhengig av bransje.

Ordfører La det overhode ikke være tvil: Arbeiderparti vil satse på næringsutvikling og er mer enn beredt for å bidra med de virkemidlene vi har for å nå målet om 30 nye arbeidsplasser årlig.

Vi er imidlertid IKKE overbevist om at å opprette et trefond, uten å vurdere dette opp mot andre tiltak og prosjekter, at det er den rette veien å gå. Forarbeidet og utredningen som er gjort, viser at bransjen har en avventende holdning, som det står skrevet. Det jubles altså ikke nevneverdig, bransjen etterspør rett og slett ikke dette.

 Vi er opptatt av å få næringsarbeidet vårt inn på det sporet som vi vedtok i næringsplan. En næringsplan som er knappe 2 år gammel, en næringsplan der næringslivet bidro sterkt. I næringsplan står som et av tre innsatsområder, og jeg siterer: Utvikle en samspillskultur. Å utvikle en samspillskultur gjelder også mellom politiske organer og næringslivet. Derfor vedtok vi at det skulle opprettes et samarbeidsforum med politikere og representanter fra næringslivet, som skulle drøfte og fremme forslag til en årlig handlingsplan. Nå er samarbeidsforumet endelig etablert, det burde vært på plass i fjor.

 For oss i Arbeiderpartiet er ethvert prosjekt og tiltak som bidrar til sysselsetting interessant, uavhengig av bransje.

 Men hva gir best og raskest effekt på sysselsettingen?    Er det å satse spesielt på trebaserte prosjekter?             Hva kan sterkere satsing på bredbåndsutbygging bety?      Eller annen infrastruktur som å forskuttere utbygging av ei rundkjøring eller andre veitiltak?

Og hva med jordbruksfondet, hva har det bidratt til? Bør det satses mere der?  Hva med sommersatsinga i reiselivet? Vi kunne lese i går at sykkelsatsinga alene har bidratt til at 70 personer har fått jobb sommer og/eller høst. La oss ta et enkelt regnestykke, hvis disse 70 personene i gjennomsnitt har fått 3 mnd mer jobb, utgjør det 17/18 årsverk. Dette må vi få mer informasjon om! Noen mener at det satses nok på reiselivet, til dem vil jeg si: hvis å satse videre på bl.a. sommeraktiviteter gir flere arbeidsplasser enn noe annet, vil dekk da virkelig lukke øynene for det?                 Og hva med jordbruksfondet, hvilke resultater har det gitt? Bør det satses mere der?

Hva kan vi gjøre for å få mer lokal sysselsetting ut av 2 store investeringer som Raskifteutbyggingen og en flyplass på svensk side?

 Poenget er ---------: vi må få flere tiltak og prosjekter på bordet samtidig. Vi må lytte til næringslivet om hva DE mener skal til for at de kan øke i omsetning og sysselsetting.

 Vi må jobbe sammen, og itte hver for oss. Vi må årlig få til møter og samråd med næringslivet, hva opptar dem? Hvilke tiltak og virkemidler satser de sjøl på? Hvilke virkemidler og tiltak mener de kommunen bør prioritere årlig? Og da mener vi prioritere, innafor de ressurser vi faktisk har.

 Gjennom slike prosesser får vi bedre informasjon og kunnskap, og et langt bedre fundament for våre prioriteringer i en årlig handlingsplan som forutsatt.

 Vi bidrar gjerne til å øke kraftfondet, og kjem det gode trebaserte prosjekter som bidrar til økt sysselsetting prioriterer vi gjerne dem. Men vi vil understreke at denne økningen i kraftfondet ikke utelukker NOEN bransjer fra å kunne søke. Økningen i kraftfondet og forslaget pkt 4 om at kommunestyret er beredt til å finansiere ytterligere tiltak, er like mye en invitasjon til næringslivet generelt, der absolutt ALLE bransjer og alle prosjekter er av interesse.

 Så Arbeiderpartiets oppfordring til oss alle i kommunestyret, administrasjon og næringslivet er:

 Bli med og bidra til at vi SAMMEN kan lykkes enda bedre, til at vi SAMMEN kan finne frem til de beste prioriteringene.

 SAMMEN har vi et langt bedre grunnlag for å lykkes med målet om 30 nye arbeidsplasser årlig

 

 

 

 

 

 

3�]��F

Randi Sætre på tlestolen