Årsmøte Hedmark Ap.Innlegg av Ole Martin Norderhaug

Framtid for lokalsamfunnet og styring av egne ressurser, et sterkt forsvar. Verdighet i møte med alderdommens utfordringer, bli lyttet til og vite at mine erfaringer blir tatt hensyn til.

        I april i 1916 sendte styret i Trysil Arbeiderparti en henstilling til Trysil Herredsstyre angående ydelse av jord på kommunens grunn til oppdyrkning og opprettelse av gårdsbruk. I desember i 1928 delte Inn- og Øverbygda Arbeiderlag ut 12 par sko til trengende skolebarn. Arbeiderpartiet tro til i en vanskelig tid og sørget for det mest nødvendige.   Vi har lært orda: Arbeid – kunnskap – helse – klima. Jeg vet ikke om dere leser andre partiers program. Bortsett fra noen åpenbare ideologiske forskjeller er det mye likt. Lange smørbrødlister med tiltak som en mener skal gjøre livet og landet bedre å leve i.   Men er det slik at de som har den lengste smørbrødlista vinner valget, eller dreier valget seg til sist om hvem som treffer livsnervene i folket? Nervene i ord som: håp - framtid – verdighet – rettferdighet.   Håp om arbeid, trygghet, et ordnet arbeidsliv. Framtid for barnas utdannelse, muligheter for å skaffe seg en bolig selv om foreldrene ikke har så mye å bidra med, muligheter til å leve et godt liv. Framtid for lokalsamfunnet og styring av egne ressurser, et sterkt forsvar. Verdighet i møte med alderdommens utfordringer, bli lyttet til og vite at mine erfaringer blir tatt hensyn til. Verdighet i behandlingen av de som engang søkte hit for å berge livet. Rettferdigere fordeling av godene, ikke økte forskjeller.   Valget til høsten er viktig, ikke for å skru tida tilbake til løsninger som ikke virker i dag og slett ikke i morra. Ikke trumphisme, ikke brexit, ikke isolasjon, men en politikk som bringer det store fellesskapet framover, så vi skaper håp – framtid – verdighet og rettferdighet - for alle. oIZ3JvGΗĞ2�
Årsmøte Hedmark  Ole Martin Norderhaug