innlegg Even Eriksen 20/12-16

Idrettsfond, tilskudd til løypekjøring,forslag til donasjon flyktninger Syria

    2016-12-20 - Kommunestyremøte Ordfører. Trysil er idretts- og kulturbygda nummer én. Et rikt idretts- og kulturliv fremmer folkehelse, trivsel og henger i stor grad sammen med tilflytting av folk og etablering av arbeidsplasser. Derfor ønsker vi i Arbeiderpartiet og SV å opprettholde flere av de tilbudene som rådmannen har foreslått som prioriterte salderingstiltak i sitt budsjettforslag. Jeg vil fremheve noen av disse i vårt felles budsjettforslag. Driftstilskudd til idretten. Driftstilskuddet er i mange tilfeller avgjørende for at idrettslag og foreninger rundt omkring i kommunen klarer å opprettholde sin virksomhet, og med det fremme lek og aktivitet blant barn og unge. Vi har nettopp behandla kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det dokumentet gir et godt bilde av dagens situasjon: Flere barn og unge blir inaktive, færre velger å drive med idrett, og færre er aktive ute i idrettslagene. Dersom vi velger å fjerne dette tilskuddet så kan vi sjå langt til mer oppmuntrende tall i neste kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Samtidig har vårt parti stadig tatt til ordet for å øke idrettsfondet etter at Høyre, Senterpartiet og Frp valgte å halvere det i fjorårets budsjett. Hele tre ganger har vi foreslått et idrettsfond på 400 000 kr, og tre ganger har vi blitt nedstemt. Nå hører jeg gruppeleder for Anders Nyhuus si at dem gjerne skulle ha økt det med enda enda mer. Hva har skjedd? Det er ikke akkurat slik at økonomien har blitt noe bedre. Jeg er likevel desto mer glad for å observere at posisjonen støtter oss i denne saken, for det etterslepet som er i forbindelse med idrettsannlegg, og som blir synliggjort i kommunedelplanen, har vi en jobb å få bukt med - da hjelper det lite å gi idretten dårlige og uforutsigbare rammevilkår. Skal vi fremme folkehelse og bygge opp om idrettsbygda-Trysil, så bør og skal idrettsfondet være på det nivået som formannskapet har foreslått. Ordfører. Tidligere i år så vedtok vi at det skal åpnes for snøscooterleder i Ljøradalsføret. Det er klart at de vil føre med seg utgifter i forbindelse med dette arbeidet, og derfor ønsker vi i Arbeiderpartiet og SV å gi tilskudd til frivillige aktører som på dugnads basis kjører opp langrennsløyper ute i kommunen. Det er mange lag og foreninger som på dugnad bruker tid og ressurser hver eneste dag iløpet av vinterhalvåret for å få til trikkeskinner mil etter mil ute i Trysils dype skoger. Langrennsløyper er også i realiteten blitt en viktig infrastruktur for vinterturismen i Trysil, og det vil få store negative følger dersom aktørene legger løypemaskina på hylla. Et varsko fikk vi forrige måned, da Løypekomiteen i Ljørdalen i et brev til kommunestyret, uttrykker stor usikkerhet rundt sin finansiering av løypekjøring. I det brevet ble det fremhevet at et stopp i løypekjøringa vil få konsekvenser for turismen i grenda, som igjen vil få konsekvenser for det lokale næringslivet. Når vi vil bruke penger på scooterleder, så bør vi også ville bruke penger på langrennsløype, som er en viktig faktor i et næringsøyemed. Pengene vil bli disponert av idrettsrådet. Ordfører. Det har vært mye fokus på svømmeundervisning og tilgangen til svømmefasiliteter for ungdommer den siste tiden. Selv om økonomien ikke tillater at det bygges et nytt svømmebasseng i kommunalt regi i nærmeste framtid, så er det et kommersielt svømmebasseng rett oppi fjellet bak meg her, som er veldig bra. Ungdomsrådet har etterlyst muligheten for å få rabatterte priser for svømming på Radisson. Vi oppfordrer derfor ungdomsrådet i første omgang til å gå i dialog med Radisson om mulighetene for å få til et rabattkort til Trysil-ungdommen. Jeg håper og tror at det vil bli en løsning som gir ungdommen i Trysil bedre og rimeligere muligheter til å svømme på fritiden. _________________ Ordfører Det forslaget jeg nå kjem til å legge fram på vegne av SV og Arbeiderpartiet, er faktisk det forslaget som kan få størst betydning for flest mulig i dag, og kan utgjøre en stor forskjell for noen utsatte grupper der ute i verden. Julemøtet er det artigste møtet i løpet av kalenderåret. Samtidig er det også det koseligste. For etterpå samles alle kommunestyrerepresentantene til en koselig julemiddag, der politisk tilhørighet glemmes og vennskap fremmes. Mens vi skal kose oss med julemat etter endt møte, så er situasjonen en helt annet i Syrias største by, Aleppo. Etter at borgerkrigen har tatt livet av opp mot én halv million syrere, så sulter de gjenværende flyktningene i Aleppos gater. Behovet for nødhjelp i Aleppo er stort. Hundretusener av barn og voksne er i en ekstremt kritisk og dramatisk situasjon. Mange norske byer, kommuner og fylkeskommuner har i forbindelse med sine budsjetter gitt bidrag til Røde Kors, Kirkens Nødhjelp eller Flyktninghjelpen for å dempe og bedre situasjonen i Aleppo. Jeg vil på vegne av SV og Arbeiderparitiet foreslå at også Trysil kommune skal slenge seg på oppropet og foreslår følgende: «Trysil kommune vil gi folkevalgtgodtgjøringen for dagens kommunestyremøte, og én krone per innbygger, opprundet til kr 10 000, til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Aleppo og Syria. Samtidig oppfordrer kommunestyret innbyggere og næringslivet om å støtte det viktige arbeidet.» Situasjonen i Syria er dramatisk. Hundretusener av barn og voksne er i en nødssituasjon som det vanskelig kan sette seg inn i. Krigen i Syria er en humanitær katastrofe og jeg håper at et samlet kommunestyre kan inspirere andre til å bidra mer inn mot julatida. Vi er en internasjonal kommune, og flere av våre innbyggere er også fra Syria. La oss vise verdenen at Trysil kommune også bryr seg om dem svakeste i samfunnet utenfor kommunegrensa. La oss vise omsorg for dem som befinner seg i en helt ufattelig situasjon. Talaasen uttalte tidligere i dag at tryslinga representerer en promille av en promille av verdens befolkning, og det er begrensa hva vi kan gjøre. Det bidraget jeg skisserer er i det store og det hele ikke mye. Men da vil jeg minne Talaasen og kommunestyrekollegiet om følgende: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Takk.