Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Even Eriksen

Det er Arbeiderpartiet som har stått i bresjen for å ta Norge videre: Vi har tatt Norge videre gjennom rettigheter for arbeideren, likestilling mellom kvinner og menn, like muligheter for fattig og rik.

Dirigenter. Årsmøte.

Mye har skjedd i løpet av det siste året, mine partivenner. Vi har vurri skuffa, vi har opplevd nedturer, vi har gått på valgnederlag. Men én ting er sikkert: No gjelder det mere enn før. For partivenner, det går nemlig mot lysere tider, det går mot et kommunestyre- og fylkestingsvalg neste år – et valg der vi skal farge hele Hedmark og Innlandet rødt.

Når je står her og speider ut over dekk no, så sir je Hedmarks viktigste politiske verksted – et verksted fylt med latter, engasjement, og gode politiske debatter. For det er nettopp det Arbeiderparti sine årsmøter skal handle om. Vi skar væra levende politiske verksteder. Dessverre har itte partiet levd opp til dette den siste tida.

Persondebatter og MeToo-kampanjen har virket lammende for vårt parti over lang tid. No er det tida for sette politikken i sentrum. Det er Arbeiderpartiet som gjennom det siste århundret har vært førende for samfunnsdebatten og utviklingen av det Norge som vi kjenner i dag. Det er Arbeiderpartiet som har stått i bresjen for å ta Norge videre: Vi har tatt Norge videre gjennom rettigheter for arbeideren, likestilling mellom kvinner og menn, like muligheter for fattig og rik.

Og gjennom alle disse åra mine partivenner, så har itte velgerne våre stemt på Arbeiderpartiet fordi dem er dønn enige i alt som står i partiprogrammet vårt – dem har stemt på Arbeiderpartiet på grunn av helheten. På grunn av de verdiene vårt parti har stått, og fortsatt står for: Solidaritet, likhet, frihet og rettferdighet.

Dessverre sier flere og flere at dem itte kjenner att det partiet som har bygget opp Norge: Je trur at det heng sammen med at vi må bli tydeligere i enkelte av våre standpunkter. Det er nettopp detta velgerne etterlyste ved valget nå i høst, og det er dette fraværet av politikk, tydelig politikk som gjør at Arbeiderpartiet nå vaker på rundt 25 % på meningsmålingene.

Ja, vi er et stort parti. Ja, vi har en bred skare tå tilhengere. Men det kan itte væra slekk at vi på en måte skal ri to hester hele tiden, for da vil vi etter hvert befinne oss i en ganske heftig spagat.

Derfor kjem je, dersom årsmøtet og redaksjonskomiteen legger til å rette for det, blant annet til å stemme for å oppheve ulvesona og si nei til oljeboring/konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Spørsmålet er om vi nok en gang skal gå inn for en usolidarisk ulvesone der noen få skal bære alle byrdene. Skal vi nok en gang gå inn for konsekvensutredning oppi nord – eller ta et klart standpunkt og sette framtida i førersetet.

Dette er spørsmål vi er uenige om, men vi er nødt til å ta debattene. Vi lytt fortsette å væra det levende politiske verkstedet Arbeiderpartiet alltid har vurri. For vi har den beste politikken, vi lytt bare få den fram.

Even holder et engasjerende innlegg.