Sammendrag av vårt fine og vellykkede felles arrangement i Tørberget 1.Mai

Over 200 personer hadde møtt opp og Jonas Gahr Støre holdt ei fantastisk tale. - Han fortalte at han var med på å framforhandle rovviltforliket og lovet at han skulle gjøre sitt for at den skulle følges opp. Han hadde stor forståelse for at folk i Trysil følte seg overkjørt i ulvesaken.

1. Mai Tørberget.🌹

Denne gangen samlet alle Arbeiderlagene seg om ett stort arrangement i Tørberget, der vår partileder Jonas Gahr Støre var hovedtaler. Det var satt opp buss ifra Østre og samkjøring og tilbud om skyss ifra Nord, Sør og Vest. Det strømmet på med festkledde folk og Samfunnshuset var så og si fult. Arbeiderkoret sang når Jonas kom inn og han sa det gjorde sterkt inntrykk å bli møtt med Gryr i Norden – av Carl Jeppesen, melodi Marseillaisen.

Jonas Gahr Støre holdt ei fantastisk tale. - Han fortalte at han var med på å framforhandle rovviltforliket og lovet at han skulle gjøre sitt for at den skulle følges opp. Han hadde stor forståelse for at folk i Trysil følte seg overkjørt i ulvesaken. Rasisme, arbeid til alle, rettferdig fordeling og at solidaritet kjenner ingen landegrenser var noen av temaene han var innom. Applausen runget underveis, det var stor stemning i Salen.

Ranveig Skålerud AUF holdt en nydelig appell og imponerte Støre og alle i salen.Hun siterte Lindis Hurum som har skrevet en bok om sitt arbeid i leger uten grenser. - Det finnes ingen de andre, det er bare oss, og dette er en viktig setning å huske på i møte med våre nye landsmenn, det finnes ingen oss og dem, vi er vi, 7 milliarder jordboere - kloke ord som vi er veldig enig i. Lover godt for framtida med ett så sterkt AUF lag i Trysil/Engerdal.

Partilederen tok seg også tid til å snakke og hilse på alle. Han viet stor plass til å hilse på dem som bygde landet, så som gammelordfører Arvid Nyberg og Kåre Bekkvang på 98 år. Støre tok seg tid til å hilde og slå av en prat med alle fremmøtte.Han hadde en lang prat med Slettåsdamene Siv Storsveen og Elin Ramleth Østli om deres utfordringer. Han lyttet og utrykte stor forståelse for deres hverdag og sa det gjorde djupt inntrykk å høre at folk er redde og ikke tørr å ha ungene ute pga den nærgående ulven. Han sa at det ga et annet bilde å møte folkene, enn og bare lese om dem i en rapport. Tilslutt hilste han på kommunestyregruppa og lovet dem å stå på i ulvesaken og andre ting som opptar Trysil Ap.

Ole Martin Norderhaug, vår tidligere ordfører, nå partileder i Trysil Ap ble hedret med 20 års merke.Han har gitt gode politiske bidrag i alle disse årene og har heldigvis ingen planer om å slutte med det.

Stine Bogsveen sang seg inn i hjertene til alle og Tørbergskara spilte og bidrog, som dem alltid gjør på 1. Mai arrangement. Sammen med Arbeiderkoret skapte dette en flott kulturell ramme rundt vårt 1. Mai arrangement. Kultur er viktig for Arbeiderpartiet.

Astrid Oppegård ga alle som bidrog en oppmerksomhet og Ole Martin Norderhaug loset oss gjennom denne dagen på en utmerket måte. Var mange som ytret ønske om sånne store arrangement hver 1.Mai og det kom forslag på at det kunne rullere rundt i grendene. Vi fikk vervet flere som vil være med å utvikle Trysil videre og jobbe for likeverd, frihet og solidaritet.

Tusen takk takk til Vestre Trysil Arbeiderlag med Astrid Oppegård i spissen for et flott arrangement. Stor takk også til Petter (Astrid sitt barnebarn) for flott tegning som vi brukte på plakaten og som Jonas Gahr Støre fikk med hjem. Han var imponert.

Varm takk til alle dere som kom og var med på Arbeidernes frihetsdag. 

Syng høyt, kamerater og la meg få høre at dere går sammen med meg.

Jonas Gahr Støre tok seg god tid til å snakke med dem som bygde landet.