Listekandidat Einar Hyllvang

Innbygda - et levende sentrum for alle!

Leserinnlegg fra Einar om sentrumsplan og prosess

Innbygda – et levende sentrum for alle

Det nærmer seg sluttbehandling av sentrumsplanen for Trysil. For Trysil Arbeiderparti er det viktig at et slikt planverk er innovativt, fremtidsrettet og forutsigbart. Arbeiderpartiet har hele tiden hatt et ønske om å utarbeide en plan som vil bidra til å realisere aktivitet og investeringer. Det krever en god og åpen dialog mellom kommunen og de som skal investere og vi som bor her fast, enten vi har postnummer 2420 eller bor i grendene. Derfor er høringene viktige.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle et sentrum som både bevarer viktige deler av historia vår, samtidig som vi vil ha større aktivitet enn i dag. En økning av byggehøyden i enkelte områder åpner ikke for et sentrum på «Manhatten-nivå», slik enkelte hevder. Skal sentrumsplanen legge føringer for utviklingen fram mot 2030, må den være forutsigbar for alle og oppmuntre til nye investeringer og nye aktiviteter. Bedre kollektivtilbud mellom sentrum og grendene og mellom sentrum og fjellet er én av målsettingene. Aktiviteter som feks en skate-/sykkelpark i sentrum og en flerbrukshall vil sammen med flere boliger gjøre Innbygda mer attraktiv for alle.

Trysil Arbeiderparti

Einar Hyllvang, kommunestyremedlem og listekandidat