innlegg på årsmøte hedmark Arbeiderparti av Oddmund Myhr

Hvorfor skal refusjon til kommunene vedrørende ressurskrevende mottagere opphøre ved fylte 67 år? Det begriper ikke Trysil AP og Oddmund holdt vårt innlegg vedrørende saken og forslaget vårt til årsmøtet.

 Refusjonsendring til kommuner som yter særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester til enkeltmottagere.

Bakgrunn: Personer som har behov for og mottar stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, skal få ivaretatt sitt behov uavhengig av kommunens økonomi.

I dag kan kommunene søke refundert en andel kostnader over en gitt sum for ressurskrevende brukere. Dette dreier seg om brukere som trenger et omfattende tjenestetilbud. Refusjonsordningen slutter ved fylte 67 år. Tjenestebehovet slutter ikke ved fylte 67 år, det er mer naturlig at det heller kan øke. Trysil Arbeiderparti vil at aldersgrensen på 67 år må opphøre.

Refusjonen gis etter fastsatte kriterier som justeres hvert år. Refusjon for utgifter i et år utbetales i juni året etter. Bør være forutsigbare og ikke som i år der det er gitt klare signaler om at ordningen strammes inn og vil ha tilbakevirkende kraft for regnskapsåret 2017 og samtidig berøre allerede vedtatte budsjett for 2018.Trysil Arbeiderparti`s hovedbudskap er at refusjonsordningen må gjelde så lenge en person har et ressurskrevende bistandsbehov og ikke opphøre ved en gitt alder som nå – 67 år. Vi ser det som uheldig at endringer (les innstramminger) i tildelingskriteriene, har tilbakevirkende kraft. Det slår veldig uheldig ut for mange kommuner.

Oddmund holder et engasjerende innlegg