Formanskap og Hovedutvalg

Trysil Arbeiderparti valgte sine representanter i hovedutvalgene utfra erfaring og tanke på kontinuitet.

original_1478639976_4844842

Trysil Arbeiderparti valgte sine representanter i hovedutvalgene utfra erfaring og tanke på kontinuitet.

Vi inngikk en avtale med Sosialistisk Venstre og Marit Nyhus har derfor fått en av våre plasser i formannskap og Frank Smestad har fått 2.vara i Oppvekst og kultur.  Vi ser frem til ett godt samarbeid.

Formannskap

1. Randi Sætre Gruppeleder

2. Even Eriksen

3. Stein Bogsveen

4. Mari Nyhus SV

Vararepresentanter

1. Turid Backe-Viken

2. Einar Hyllvang

3. Malin Skålholt Åkesson

4. Frank Willy L. Bråten

5. Gry Eriksen

Oppvekst og kultur

1. Turid Backe Viken. Fraksjonsleder

2. Even Eriksen

3. Frank Willy L. Bråten

Vararepresentanter

1.  Elisabeth Sakrisson

2. Frank Smestad SV

3. Malin Skålholt Åkesson

4.Oddmund Myhr

5.Ranveig Skålerud

Forvaltning og teknisk drift

1. Gry Vanja Eriksen Fraksjonsleder

2. Stein Bogsveen

3. Malin Skålholt Åkesson

Vararepresentanter 

1. Bjarne Skarpmo

2. Karen Margrete Tangnæs

3. Einar Hyllvang

4. Heidi Ringsrød

5. Tore Hovden

Helse og Omsorg

1. Randi Sætre leder.

2. Einar Hyllvang

3. Oddmund Myhr

Vararepresentanter

1. Gry Eriksen

2. Bjarne Skarpmo

3. Karen Margrethe Tangnæs

4. Siv Broman Lyseggen

5. Bror Sakarias M. Øien