Vil-vil ikke?

Vil – vil ikke? Den 20. september 2016 behandlet Trysil kommunestyre høringsuttalelse vedrørende nye oppgaver til kommunene. Undertegnede framsatte på vegne av Trysil arbeiderparti følgende forslag: Trysil kommune vil videre påpeke ønske om lokal rovviltforvaltning. I denne høringsuttalelsen hadde vi en unik mulighet til å si fra om hva Trysil kommune vil når det gjelder rovviltet, og forvaltningen av dette. Men forslaget ble nedstemt! Det er mer enn merkelig at Senterpartiet ikke valgte å støtte dette forslaget. Kom forslaget fra feil forslagsstiller? Trysil Arbeiderparti ønsker lokal rovviltforvaltning. Astrid Oppegård

astrid oppegård