Utvalgsmøte i Helse 19.april

Trysil Arbeiderparti jobber knallhardt, les under hva denne gjengen har fått til i dag.

I dag har helse og omsorg vedtatt: 1️⃣ gratis meningokokkvaksine til ungdom 16-19 år. Vi fra Ap satte i tillegg fokus på lett tilgjengelighet og økt informasjon 2️⃣ fast sykehjemslege 3️⃣ Jobbvinnerprosjekt, som handler om rekruttering. Ap-gruppa fikk gjennomslag for at samarbeidet med/i ungdomsskolen må starte tidligere enn i 10.klasse 4️⃣ Vi etterspurte mer informasjon ang. tilgjengelighet på jodtabletter jfr infoskriv fra kommunelegen (som ligger på hjemmesiden til Trysil Kommune)

Utvalgsmøte