PRESSEMELDING

Trysil AP fremmer et nytt forslag i behandlingen av «eierskap Strandvoldbrua» i kommunestyremøte tirsdag 20. september.

original_1478643008_0447955

PRESSEMELDING

Trysil AP fremmer et nytt forslag i behandlingen av «eierskap Strandvoldbrua» i kommunestyremøte tirsdag 20. september.

Forslaget lyder:

1) Trysil kommune er positive til gjenoppbygging av Strandvoldbrua og det frivillige engasjement som er vist bl.a. gjennom Strandvoldbruas venner.

2) Trysil kommune ønsker imidlertid ikke å påta seg eieransvaret for brua, men vil heller yte et tilskudd til gjenreisingen. Tilskuddets størrelse vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 2017.

3) Strandvoldbruas venner anmodes om å finne andre organisasjonsformer for å kunne komme i posisjon til å søke om spillemidler ved neste runde. Det vil kunne utløse eksakt samme sum med spillemidler og gi samme momskompensasjon som forutsatt i saksutredningen.

HVORFOR ER DETTE ET GODT FORSLAG?

-gjenoppbygging av Strandvoldbrua er et veldig positivt prosjekt med mye engasjement og positiv energi som vi ønsker å understøtte

-sett i lys av hvordan vi har behandlet andre søkere som har søkt om midler til tilsvarende prosjekter synes vi det er mer riktig å gi tilskudd enn at kommunen går inn som eier. Det er ingen etablert praksis at Trysil Kommune eier slike anlegg, for eksempel andre tilsvarende bruprosjekter eller andre idrettsanlegg (ref for eksempel kunstgressbane i Nybergsund). Å følge etablert praksis og behandle like prosjekter likt er et argument for forslaget vårt.

-et annet argument er at initiativtagerne kan oppnå det samme ved å etablere en annen organisering. Hvis for eksempel Strandvoldbruas venner organiserer seg som et turlag eller de organiserer seg gjennom et idrettslag eller sykkelklubb er de berettiget til å søke tippemidler og er i posisjon til å få momsfritak på samme måte som om kommunen skulle være eier. (Sjekk for eksempel hengebru i Åsta der et turlag var initiativtager og prosjekteier, nylig ferdig prosjektert med kostnad på ca 1,2 mill). Så mye positivitet som ulike grupperinger uttrykker til bruprosjektet burde dette være fullt mulig!

Dette, sammen med at vi er villig til å gi et tilskudd, vil gi en sterkere økonomisk gevinst for prosjektet enn at kommunen går inn og kun overtar eierskapet. Prosjektet vil trenge et år til på å komme i gang, men det er det verdt i stedet for å hastebehandle denne saken uten at vi vet de økonomiske konsekvensene for kommunen og etablerer en forventning om endret praksis på tilsvarende søknader i fremtiden – da står det mange gode folkehelsetiltak, idrettsanlegg og gode prosjekter i kø for å få kommunalt eierskap. Vi mener derfor at dette forslaget er vinn-vinn – både for Trysil Kommune og for prosjektet med alle sine flinke ildsjeler i Strandvoldbruas venner.