Oppsummering Kommunestyre 20.10 2015

Nå starter jobben!

original_1478643009_05873

Oppsummering Kommunestyre 20.10 2015

Nå starter jobben!

Til tross for over 40 % oppslutning og 11 mandater sitter vi etter konstituerende kommunestyre i opposisjon denne perioden. Her skal det jobbes knallhardt og valgkampen har startet nå mot rent flertall.

Trysil Arbeiderparti valgte sine representanter og ledere i hovedutvalgene utfra erfaring og tanke på kontinuitet. Høyre, Sp og Frp stilte med helt nytt mannskap.

Vi fremmet Turid Backe Viken som leder i Oppvekst og kultur, Gry Eriksen som leder i teknisk drift og forvaltning og Randi Sætre som leder i helse og omsorg.

Turid Backe Viken og Gry Eriksen ble stemt ned. Randi Sætre ble enstemmig valgt og det spartes ikke på godord og ros ifra Høyre og Sp om vår dyktige gruppeleder ifra talerstolen.

9 av våre 11 representanter var på talerstolen i første møte. Dette vitner om stort engasjement og tæl.

i Sak 15/90 Ordfører og varaordfører - stillingsstørrelse og godtgjørelse foreslo vi utsettelse da det ikke forelå en god nok begrunnelse for å utvide varaordførerstillingen fra 20 til 40 %. Utvidelse av varaordførerstillingen betyr en merutgift på 100 000 kr og da må vi være trygge på at dette er en riktig prioritering framfor andre uløste oppgaver. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan ordfører og varaordfører i hovedsak har tenkt å praktisere en slik utvidelse, utover de lovpålagte oppgaver en varaordfører har.