Innlegg kommunestyre. Barnehagen i Søre. Even Eriksen

Vår viktigste oppgave som lokalpolitiker er å legge til rette for innbyggerne våre. Gi dem det beste velferdstilbudet, om du så bor i Ljørdalen eller bygda, har krav på sjukehjemsplass eller skal gå i barnehage.

Ordfører. Dagens barnehage i Søre Trysil stod ferdig og ble tatt i bruk for 18 år siden, og det har sikkert vært drevet barnehage i Søre Trysil mange år før den tid. Et fallende barnegrunnlag, sårt arbeidsmiljø og dårlige bygg har vært bakgrunnen for at rådmannen og hans administrasjon gang på gang har foreslått å legge ned barnehagen de siste årene. Og hver eneste gang har vi politikere satt foreldrenes ønsker og et barnehagetilbud nært barna foran disse utfordringene. Nå går likevel den kommunale barnehagens fremtid mot en slutt. Jeg og Arbeiderpartiet var blant dem som stod øverst på barrikadene for å få til en løsning for Søre Trysil barnehage sist gang barnehagen stod på salderingslista. Da ble løsningen en påmontert brakke, slik at de arbeidsmiljømessige kravene ble oppfylt. Det siste året har private aktører jobbet på spreng for å få til en friluftslivsbarnehage til høsten. Jeg tror jeg snakker for alle her når jeg sier at vi virkelig håpet at den barnehagen skulle bli en realitet, men det økonomiske grunnlaget var dessverre ikke til stede. Vår viktigste oppgave som lokalpolitiker er å legge til rette for innbyggerne våre. Gi dem det beste velferdstilbudet, om du så bor i Ljørdalen eller bygda, har krav på sjukehjemsplass eller skal gå i barnehage. Jeg er sikker på at butikken, skola og barnehagen representerer viktige møteplasser i samfunnet i Søre Trysil. Derfor var Arbeiderpartiet innstilte på å få til en positiv løsning for Søre Trysil barnehage i hovedutvalget f

Even som hplder tale