Årsmøte Hedmark Ap. Innlegg av Einar Hyllvang

Trysil videregående skole har et nært, interessant og godt samarbeid med kommunen og videre opp mot næringslivet. Der er det lærlingegaranti!! Enestående i landet- stavtaket foran!

        Årsmøte- dirigenter   I går vedtok Fylkesrådet skolestrukturen for Hedmark og distriktsprofilen er mer eller mindre fraværende. Sjøl om ingen skoler i denne omgangen kreves nedlagt. Det som er det store poenget og argumentet i denne saken er normtallet som legges til grunn. Det å innføre et generelt normtall på 60% oppfylling vi slå veldig uheldig ut for distrikts skolene, for eksempel Trysil videregående skole. Dette vil rasere de videregåendeskolene utenom de mer sentrumsnære stedene slik som Hamar, Elverum Kongsvinger. Er det virkelig slik at det er vanskeligere for ungdommen i disse områdene å kjøre opptil en halvtime med buss? Fylkesrådet mener nok det. Det forlanges at elever fra Engerdal, Åmot og Trysil skal gjøre det. Med det foreslåtte normtallet vil denne bussturen øke med minst det dobbelte i tid. Ja, dem MÅ bo på hybel og en 15- 16 åring er ikke alle ganger like moden eller motivert for akkurat det. Det er elever vi snakker om! Det er elevene vi hele tiden må fokusere på, det er derfor vi har de studietilbudene vi har på våre videregående skoler. Og det er også i stor grad holdt fokus på hva næringslivet etterspør og vil ha. Trysil videregående skole har et nært, interessant og godt samarbeid med kommunen og videre opp mot næringslivet. Der er det lærlingegaranti!! Enestående i landet- stavtaket foran! Tilbake til det foreslåtte normtallet. En god ide syns vi hadde vært å differansiert dette- og det bør Fylkesrådet se på og vurdere. Det bør være et høyere normtall på de sentrumsnære skolene og et lavere tall for distriktene. Dette må dere se på, og ta gjerne lærdom av det som er i Nord-Trøndelag og Bergen. Vil det være slik at dersom det ikke er primærsøkere ene året så legges hele studieretninger ned? Hadde dette vært sist høst med de foreslåtte normtall hadde det ikke vært Bygg- og anleggslinje for neste skoleår i Trysil. Mener å huske at det også ville vært flere andre studieretninger som ville vært borte ved Trysil Videregående da. Dette er et tankekors kjære årsmøte, i år er det 21 søkere til Vg1- bygg- og anlegg. Det bør være slik at dersom det ikke er nok søkere ene året så legges studieretningen på vent. Et annet punkt som synes merkelig og det er at det skal spares inn på spesialundervisning. Dette tviler jeg sterkt på kan være helt etter loven da disse elevene, som dette vil ramme, har vedtak og spesialundervisningen er lovpålagt. Det er nesten å forstå at Fylkesrådet setter veier og bevaring av sentrumsnære skoler opp mot spesialundervisning. Trysil etterlyser fokus på framtidas skole og hvilke muligheter den teknologiske utviklingen gir. Med ny teknologi og nye undervisningsmetoder kan det være grunnlag for videregående skoler og flere programmer med lavere elevtall enn det som finnes i dag.        

Einar Hyllvang på årsmøtet.