Innlegg på årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti av Ranveig Skålerud

VI må øke tillitten til barnevernet og derfor må vi fortelle befolkningen at det å flytte barna er absolutt siste utvei og at alle andre tiltak blir prøvd først.

Kjære dirigenter kjære årsmøte.Jeg vil snakke litt om en sak som burde være en av våre viktigste saker nemlig barnevern. En etat som barnevernet trenger etter min mening hjelp fra oss politikkere, vi må ta til orde for å styrke deres organisering. Og ikke minst så mener jeg at må vi få satt i gang en nasjonal holdningskampanje om barnevern. VI må øke tillitten til barnevernet og derfor må vi fortelle befolkningen at det å flytte barna er absolutt siste utvei og at alle andre tiltak blir prøvd først. Slik at folk ikke blir redde for å sende en bekymringsmelding.Vi må også informere folket om den viktige jobben barnevernet gjør og at den viktigste delen av dette er fosterhjemmene. Uten fosterhjem så kan ikke barnevernet fungere og vi trenger flere. Med økt kunnskap om barnevern så vil forhåpentlig vis flere melde seg som mulig fosterhjem. Vi må bevisstgjøre hvor viktige disse familiene er, samtidig som vi gir bedre og mer opplæring til både de som er fosterhjem og de som ønsker og bli det.En annen ting er at slik som det er i dag er samarbeidet mellom kommunene for dårlig. Det er dessverre ofte slik at en familie kan flytte fra en bekymrings melding, En familie kan flyttet fra en bygd til en annen by etter at det har blitt sendt bekymringsmeldinger til barnevernet, når dem kom til byen forsvant kontakten med barnevernet, men forholdene hjemme var like ille. Etter en stund kom det inn bekymringsmeldinger i byen også og barna ble flyttet og dem fikk en ny start i fosterhjem. Men hadde kommunene samarbeidet kunne dette ha skjedd mye tidligere. Derfor mener jeg at det er viktig at vi bygger opp barnevernet med økt kompetanse, regler for antall saker pr saksbehandler. Og med økt fokus på samarbeid mellom kommunene og ikke minst mellom fylkene. Og et sterkere statlig barnevern som kan sørge for at dette samarbeidet gjennomføres.Takk.

Ranveig holder et engasjerend einnlegg om barnevernet