Leksehjelp for ungdomstrinnet

På dette alderstrinnet har ikke alle foreldre lenger forutsetninger for å hjelpe sine barn med lekser og da trengs leksehjelp fra andre kvalifiserte personer.

original_1478638752_032896

I hovedutvalgsmøtet i oppvekst og kultur ble tilstandsrapporten for Trysilskolene lagt frem. Mye interessant, veldig mye bra og selvfølgelig også flere ting å ta tak i. Når tilstandsrapporten presenteres er det tid og rom for politikerne til å ta tak i saker en ønsker å fokusere på og løfte dem frem. Eksempel på en slik sak i dag er dette med leksehjelp for ungdomstrinnet. Dette er en sak også Ungdomsrådet brenner for. På dette alderstrinnet har ikke alle foreldre lenger forutsetninger for å hjelpe sine barn med lekser og da trengs leksehjelp fra andre kvalifiserte personer. Kan vi greie å organisere dette ved Ungdomsskolen og hva vil dette koste oss? Dette har vi bedt administrasjonen om å kikke på og legge frem til Kommunestyremøte 21. juni. Der skal forøvrig hele tilstandsrapporten legges frem og skole er på agendaen så møt opp!