Vi sa ja til snøskuterled i Ljørdalsføret.

En av begrunnelsene til at den ble lagt til Ljørdalen er at der har de mulighet til å kunne koble seg på svensk side, og at potensialet for næringsutvikling synes større der enn andre steder i Trysil.

original_1478643019_697109

Vi sa ja til snøskuterled i Ljørdalsføret.

Trysil Arbeiderparti har programfestet en restriktiv holdning til snøskuterkjørring.

Vi har i denne saken hatt en bred og god prosess, der blant annet alle skuterklubbene som ønsket led, Norsk Friluftsliv, næringsaktør Vidar Ås og motstander av skuterleder, Fjellfanten, ble invitert på et åpent medlemsmsøte.

Vi ønsket også en bredere utredning av kommunen hvor vi ville ha flere svar på blant annet kommunens ansvar for å få tatt en kunnskapsbasert avgjørelse. Etter flere møter og gode diskusjoner kunne vi alle enes om å åpne opp for én skuterled i Trysil, og ett enstemmig medlemsmøte ga utvalgsmedlemmene i Forvaltning teknisk drift et klart mandat om en skuterled i Ljørdalsføret.

En av begrunnelsene til at den ble lagt til Ljørdalen er at der har de mulighet til å kunne koble seg på svensk side, og at potensialet for næringsutvikling synes større der enn andre steder i Trysil.

Vi vil rette en stor honnør til alle skuterklubbene i Trysil som har vist stort engasjement i saken og gjort en god jobb med sine søknader. Gjennom dette vedtaket vil vi skaffe oss større kunnskap og nødvendig erfaring for bedre å kunne vurdere eventuelle søknader fra andre deler av kommunen på et senere tidspunkt.