Trysil og Engerdal Arbeiderparti sammen med LO i Engerdal og Trysil takker alle innledere som stilte opp og ikke minst alle engasjerte som møtte opp på kveldens møte – tusen takk og fortsett å engasjere deg for skolen vår!!

Et fullsatt auditorium på Trysil videregående i kveld fikk ny kunnskap, så nye muligheter og åpenbare løsninger, og fikk ikke minst oppleve et glødende engasjement rundt skola vår.

original_1478639092_8435593

Ei fremtid for TRYVIS? Ja, det er bare muligheter skal vi tro alle innlegg fra podiet og salen. Et fullsatt auditorium på Trysil videregående i kveld fikk ny kunnskap, så nye muligheter og åpenbare løsninger, og fikk ikke minst oppleve et glødende engasjement rundt skola vår. Næringsliv, foreldre, ansatte, skoleledelse, fylkesråd, fylkesadministrasjon, lokalpolitikere, kommuneadministrasjon og andre interesserte. Det var alvorsord, latter og til og med ei lita tåre i øyekroken på noen av oss etter engasjerende innlegg. MEN, det som sitter igjen etter kvelden er allikevel en positivitet og en fremtidstro på TRYVIS, rett og slett fordi det ligger så mange muligheter rett utenfor døra. Dagens situasjonsbilde er ikke den lyseste med dagens utvikling i elevtall osv, men når vi blir presentert for status på reiselivsutvikling og behov for arbeidskraft i hotell, restaurant og aktivitetsbedrifter, når vi hører om en overopphetet etterspørsel etter hytter og klokskapen våre eiendomsbesittere og utviklere besitter med å tenke langsiktig og utvikle lokalt, når vi hører om et forestående generasjonsskifte i store deler av det lokale næringslivet, når vi hører om mangel på alt fra ingeniører til helse og omsorgsarbeidere i kommunen – DA blir det bare muligheter. Vi har egentlig en tilbudsstruktur på TRYVIS som matcher perfekt til behovet lokalsamfunnet vårt har for arbeidskraft! Da kan vi ikke legge ned disse linjene, da må vi engasjere oss i hvordan vi skal få våre ungdommer til å finne denne utdanningen og disse jobbene attraktive. For å fritt sitere en av innlederne: Det må være en viktig jobb for rådgivere på ungdomsskolen å vise ungdommene våre alle muligheter som finnes for jobb i Trysil - og ikke bare alle verdens muligheter for forskjellige utdanningsveier…. Her er ikke siste ord sagt, det er bare å gripe tak i mulighetene. Trysil og Engerdal Arbeiderparti sammen med LO i Engerdal og Trysil takker alle innledere som stilte opp og ikke minst alle engasjerte som møtte opp på kveldens møte – tusen takk og fortsett å engasjere deg for skolen vår!!