1.mai tale Gry eriksen

Sammen skar vi kjempe om et varmt og inkluderende samfunn, med fordeling av goder, et samfunn med like muligheter og vekst, for alle!

Kjære venner

 

Gratulerer så mye med dagen. Jeg er fylt med glede, og stolthet over å få stå her i nordre Trysil sjølveste - AP bastionen, i dag på arbeiderens frihets dag.  Dagen da vi minner hverandre på viktigheten av demokrati, ytringsfrihet, likhet, frihet og solidaritet.

Odvar Nordli sa at Solidaritet er en livsform, og det er jeg hjertens enig i.

Solidaritet mellom mennesker er ikke en reform som gjennomføres en gang for alle.Det er en livsform, som må fornyes til enhver tid i enhver situasjon etter hvert som samfunnet utvikler seg og reser nye utfordringer.

 Det blæs en høgre vind over hele verda, og det merkes - også i Norge - samfunnet har blitt kaldere. Vi har en innvandringsminister som fremmer fremmedfrykt og rasisme, som hoverer, når unger - som har hatt hele sin oppvekst i Norge blir sendt ut til for dem, et fremmed land, med ingen framtidsutsikter og høgre- Erna - bifaller.

SÅ KAN VI Ikke HA DET, dette må vi alle ta til orde mot.

Tenk på gitt skenarie: du flytter, til ett nabolag, alle skuler på deg, ingen hilser og du vet det blir pratet om deg. I avisene og på sosiale medier leser du om at du er en inntrenger. Finner du da din plass i samfunnet, i et samfunn der du er uønsket, og aldri blir invitert inn i?

 Skaper detta gode rammer for integrering.? Vi må sjå til Sverige sier ytterste høyre fløy, og kanskje skal vi det, -------for hv a skjer når vi tar imot flytninger å ikke  ønsker dem vælkummin? 

 Vi kan ikke la stemma til ytre høyre være bærende i asyldebatten. Vi må ta til motmæle. Med tydelig røst skal Vi prate med varme om folk på flukt og vi skal høres I det politiske liv, på arbeidsplassen, på skola, på fritidsarenaer, sosiale medier, det skal høres og føles at man er velkommen, og bare slik kan vi lykkes med integrering.

 Vi har ei regjering som raserer arbeidsmiljøloven, selger ut landet, arbeidsledigheten har aldri vært så høy, det prioriteres skattelettelse for de rike, det kuttes i støtte til handikappede, uføre og kronisk sjuke  - forskjellene mellom fattig e og rike blir større, landbruk vil dem industrialiseres, osv.  

Vi, og spesielt dekk i Nordre har mer enn noen fått føle på regjeringens arroganse, og hvor lite «vanlige folks» hverdag betyr ved å trenere ulveforliket, og det rammer dekk hardt. Det forringer livskvalitet og det går på helsa løs for mange.  Vi har en regjering som ikke følger et demokratisk vedtak fattet i storting, dette har aldri noensinne skjedd i Norge før. Det er skremmende å bivåne at høyre- Erna synes det er greit at ungene på Slettås starter skoledagen med frykt for ulven, at folk er redde for å gå ut på sin egen gårdsplass, og at det er vår egen skyld når hunden Rapp, bestevennen til unga blir tatt på gardstunet

 Vi har altså i dag en statsminister som mener at ulv er viktigere enn barns oppvekstvilkår. Det er alvorlig og trist.

 Nei nå gjelder det mere enn før.

Det er ikke tvil om at Vi må! ha regjeringsskifte!

 Landsmøtet i Ap er akkurat unnagjort, og det gir håp om ei framtid med vekst og utvikling, varme og nestekjærlighet. 

Arbeiderpartiet har skjerpet ulveuttalelesene, og det skal tas ut ulv som skaper frykt, arbeid til alle, det skal drives landbruk i alle deler av landet og vi prater om inntektsløft. Flyktningbarna skal få det bedre, vi satser på skole og utdanning, og det slås fast at alle har krav på en trygg og aktiv alderdom .

Vi har pusset støv av by og land hand i hand, og nå går vi på valg for ett sterkt distriktsnorge.

Arbeiderpartiet står for en politikk som gir muligheter og utjevner forskjeller – Alle skal med!

 Jeg trur på regjeringskiftet,  vi må ha nytt flertall, men ingen seier uten kamp, og vi må alle gjøre alt hva vi kan! Her må vi sette alle kluter tel, og sammen skar vi kjempe om et varmt og inkluderende samfunn, med fordeling av goder, et samfunn med like muligheter og vekst, for alle!

 For oss er solidaritet en livsform.

Gratulerer med dagen.

 

Takk.

�89P(^