Innlegg i Kommunestyremøte av Malin Skålholt Åkesson

Vi er avhengig av å kunne bosette våre unge familier som ønsker å etablere seg i Trysil - derfor ønsker Trysil Arbeiderparti å sette sosial boligpolitikk på agendaen. Vi må være med å legge til rette for bosetting, og da har økonomi stor betydning. Vi i AP ønsker at alle skal ha mulighet til å eie egen bolig, og varsler dermed allerede nå at AP kommer tilbake med nye forslag i forhold til sosial bolig politikk

Det overordnede målet for Trysil er befolkningsutvikling og nå ser det ut som vi er på rett vei. Dette har vi jobbet med over lengre tid og grundige og inkluderende prosesser førte frem til næringsplan og reiselivsstrategi mot 2020. Dermed har VI i fellesskap greid å få flere helårs arbeidsplasser og også nye arbeidsplasser. Bra!

En flaskehals har vært boliger - og boliger i alle kategorier til både sesongarbeidere, 1.gangs etablerer og folk som vil flytte hit.

Når det gjelder boliger til sesongarbeidere og leiligheter har det vært prosjekter de siste åra, men når det gjelder tomter har det stått stille og vært en uløst floke, til stor frustrasjon for alle unge familier som ønsker å kjøpe tomt og bygge hus i nærheten av sentrum. Derfor er det kjempeviktig at vi nå får tilgang på tomter så dette går vi så klart for. MEN for oss er det også viktig at disse tomtene blir tilgjengelig for vanlig folk, unge 1.gangs etablerer, sesongarbeidere, unge med familier og andre.

Vi vil ikke at dette skal bli Trysils Holmenkollen som det sto i avisen i går. Vi er avhengig av å kunne bosette våre unge familier som ønsker å etablere seg i Trysil - derfor ønsker vi å sette sosial boligpolitikk på agendaen. Vi må være med å legge til rette for bosetting, og da har økonomii stor betydelse. Vi i AP ønsker at alle skal ha mulighet til å eie egen bolig, og varsler dermed allerede nå at AP kommer tilbake med nye forslag i forhold til sosial bolig politikk fremover, men går selvsagt for innstillingen i dag!

Kjempe bra innlegg i kommunestyresalen