Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Ranveig Pedersen Skålerud

Dette er noe jeg selv har merket på kroppen, jeg er fosterbarn og har vært det de siste 17 åra. Jeg har erfart hvordan en fremtid som så dyster ut, ved hjelp av en beskymringsmelding ble snudd i en uventet positiv retning

 Kjære årsmøte Vi som sitter her i dag har et særskilt ansvar for å tale de svakes sak. Vi må støtte og stå opp for de i samfunnet som er mest sårbare. En gruppe av disse som så alt for ofte blir glemt er barn og unge i vanskelige situasjoner. De som trenger hjelp av barnevernet.  Vi må ta ansvar for å styrke og bygge opp barnevernet. Med nasjonaltsammarbeid så man ikke kan flytte fra en beskymringsmelding. Og en nasjonal holdningskampanje slik at folk ikke er redde for å melde fra. Blir holdningene til barnevernet styrket blir terskelen for å sende en beskymringsmelding lavere. Og en beskymringsmelding kan redde liv.  Dette er noe jeg selv har merket på kroppen, jeg er fosterbarn og har vært det de siste 17 åra. Jeg har erfart hvordan en fremtid som så dyster ut, ved hjelp av en beskymringsmelding ble snudd i en uventet positiv retning. Og hvordan en fremtid jeg ikke ante fantes plutselig ble mulig. Uten den meldingen så hadde nokk ikke jeg vært her i dag. Ja, det er ting ved barnevernet som må forbedres, men det finnes ikke tvil på at vi trenger det å det må styrkes. Jeg ber derfor om at barnevernet settes på dagsorden hos oss alle, at vi alle er bevist på viktigheten av barnevernet. Og at vi står opp for sårbare barn og unge. 
Ranveig på årsmøtet i Hedmark Ap