Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Ole Martin Norderhaug

Europas sosialdemokratiske partier er under press. Kanskje tar de for lett på økende arbeidsledighet og større forskjeller? Vi utfordres ikke bare på hvordan vi kan realisere våre kjerneverdier, men hva som er rettferdighet.

original_1478640551_126778

Partivenner

Da Trysil Arbeiderlag ble stiftet i 1913 var den første politiske saken de tok opp skogsarbeidernes kår, mulighet for dyrkingsjord og en mer rettferdig fordeling av skattebyrden mellom skogeiere og skogsarbeidere. Rettferdig fordeling av byrder og inntekter; solidaritet i praksis med de som sliter.

Mye er forandret, men i bunn og grunn er det de samme verdiene som settes på prøve også i dag, både i vårt land og internasjonalt.

Vi avkreves vanskelige avveininger når millioner av flyktninger velter inn over Europa og setter vår evne til samarbeid over landegrensene på prøve og utfordrer egen velferd med en anstendig håndtering og omtale av de som trenger beskyttelse.

Krevende når helsehjelp må prioriteres, mens behandlingsmulighetene stadig øker.

Lokalt ønsker vi å produsere mat ut fra egne ressurser, fordi vi har et unikt marked for disse varene, men opplever at både det og livskvaliteten for vanlige folk begrenses.

Skogsarbeidernes utfordringer i 1913 var konkrete, måla tydelige. Midlene vokste fram ut fra situasjonene som oppsto.

Europas sosialdemokratiske partier er under press. Kanskje tar de for lett på økende arbeidsledighet og større forskjeller? Vi utfordres ikke bare på hvordan vi kan realisere våre kjerneverdier, men hva som er rettferdighet.

I vårt land vokser også arbeidsledigheten. Som før er arbeid til alle et av de viktigste tiltak for å utjevne forskjeller. Dagens regjering tar for lett på det.

Dagens utfordringer er annerledes enn i 1913, kravet til avveininger mer sammensatt, men verdiene består: frihet, likhet og solidaritet.

I blant må vi stoppe opp og måle de vedtak vi gjør opp mot disse verdiene. Det handler ikke minst om å lytte til vanlige folk. Bare slik kan vi vinne velgernes tillit i nye valg. Et årsmøte er et godt sted for slike diskusjoner. Godt møte!