Vår ulveuttalelse

Et enstemmig Trysil kommunestyre står opp mot klima-og miljøminister Vidar Helgesen (H) og krever han må gå av.

  Et enstemmig Trysil kommunestyre står opp mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og krever at han må gå av. Trysil AP har kjempet hardt og lenge mot ulvesona, og nå bør det være åpenbart for alle at ulvesona er fattet på helt feil grunnlag. Uten lisensfelling vil jo området innenfor sona bli som et produksjonsområde for ulv og det blir en helt urimelig belastning for oss som skal bo og virke her. Det vil også kunne føre til enda flere ulver i området utenfor sona, slik vi hele tida har advart om. Trysil AP er glad for det enstemmige vedtaket i dagens kommunestyre og er opptatt av at de lokale partiene her står sammen og kjemper felles sak. I fellesskap har vi i dag gått hardt ut mot statsråd Helgesen og krevd hans avgang. Vi berømmer våre kolleger i Trysil Høyre som står opp mot egen regjering og egen statsråd. Vi har delte meninger også innad i Arbeiderpartiet når det gjelder forvaltning av ulv og vi må fortsette å jobbe internt for å skape forståelse og engasjement for vår utfordrende situasjon. Vi i Trysil AP skal jobbe hardt for at våre folk på Stortinget vil fronte vår sak, og at AP på Stortinget tar tak i siste rovdyrforlik og endrer dette slik at det blir mulig å få tatt ut ulv i vinter.